Sundhedspolitisk Tidsskrift

Du skal være meget modig eller meget syg for at turde blive indlagt efter ny TV-dokumentar

DOKUMENTAR. Halvdelen af yngre læger og overlæger har oplevet, at travlhed og underbemanding har forværret patienters tilstand, og mellem seks og ni procent har oplevet alvorlige utilsigtede hændelser af de samme grunde, fremgår af ny dokumentarserie fra TV2 om travlhed i hospitalsvæsnet. Det er en stor styrke, at tilrettelæggerne i samarbejde med Overlægeforeningen og Yngre Læger har lavet undersøgelser af travlheden og underbemandingen, skriver kulturanmelder Maria Cuculiza.

 

For at turde at blive indlagt på et dansk hospital efter at have set TV2´s dokumentarserie "Opråb fra sygehuset" må man være enten modig, dumdristig eller superoptimist. Eller værre endnu: Man må være meget syg og i et uomgåeligt behov for en hjælp, som man ifølge dokumentaren ikke altid kan være sikker på at få. Som indlagt er man nemlig ifølge dokumentarserien på i alt to programmer truet af en konstant underbemanding og travlhed, som blandt andet betyder, at personalet ustandseligt tvinges til det umuliges kunst i form af skulle være flere steder på én gang, at der er livstruende køer til operationer, samt at kritisk arbejde og beslutninger overlades til studerende og yngre læger, som kan stå nærmest helt alene med både skadestuer og sengeafsnit på en nattevagt.

Programmet er en klassisk gammeldags dokumentar, hvor det ene talende hoved efter det andet fortæller og beretter. I dette tilfælde læger og sygeplejersker, som vover pelsen i forhold til deres ledelser ved åbent at fortælle om deres erfaringer med utilsigtede hændelser i form af såvel potentielle som helt faktuelle skader og død, som patienter er blevet påført på grund af deres og kollegers helt vanvittigt forekommende travlhed.

At der ved alvorlige utilsigtede hændelser er flere ofre, nemlig ikke kun patienten og dennes pårørende, men så sandelig også et eller flere sundhedspersonaler, er man ikke et øjeblik i sekund i tvivl om, når man ser og hører, hvordan programmets læger og sygeplejersker fortsat lider under en følelse, af at de personligt har forvoldt deres patienters død. Også selv om deres patients hjertestop og heraf følgende død måske skyldtes, at de var travlt optagne med en anden patients pludselige hjertestop et andet sted på hospitalet.

”Jeg har slået en kvinde ihjel”, lyder det fra én af programmets medvirkende, hvoraf flere både sygeplejersker, yngre læger og overlæger dog har valgt at være anonyme for ikke at risikere repressalier fra deres øverste ledelser, som øjensynligt er kendte for at slå kritik ned med hård hånd. Flere af programmets medvirkende læger synes således at investere megen personlig risiko for at pådrage sig de højere magters vrede ved at medvirke til dette fælles opråb om de store risici, som de selv og deres patienter dagligt påføres på grund af ledelsernes manglende rekruttering af tilstrækkeligt personale. Rekrutteringer som hver eneste dag vanskeliggøres yderligere i kraft af, at både læger, men især også sygeplejersker er på vild flugt væk fra de eksisterende forhold, hvor ledelserne blandt andet i lang tid har hævdet, at en utilsigtet hændelse, som skyldes travlhed og underbemanding, ikke kan registreres som en utilsigtet hændelse.

"Opråb fra hospitalet" er på mange måder ikke så lidt af et horror-show med dets skildringer af mange tappert kæmpende og ganske modige sundhedspersonaler, som er oppe imod urimelige og farlige betingelser for deres arbejde. Men som programtilrettelægger er det jo ikke nødvendigvist svært at finde 10 kritiske personer eller et par svært uheldige lommer i et stort hospitalsvæsen, så er programmets beskrivelser overhovedet repræsentative?

Lavet to undersøgelser

Ja, der er desværre meget, som tyder på, at "Opråb fra hospitalet" er uhyggeligt retvisende alt for mange steder i det danske hospitalsvæsen. For ikke alene har en analyse foretaget af Dansk Sygeplejeråd netop vist, at der lige nu er 3.400 ubesatte sygeplejerske stillinger på sygehusene i regionerne, og der er også akut mangel på speciallæger. Men tilrettelæggerne bag "Opråb fra hospitalet", som er produceret af Koncern-TV, dokumenterer, at det her ikke bare er et par enkelte medarbejderes brok på gangene i kraft af to undersøgelser om travlhed og underbemanding, som Koncern TV har foretaget i samarbejde med Overlægeforeningen og Yngre Læger.

Af de to undersøgelser, som er udført i maj og juni måned i år - altså før sygeplejerskestrejken - fremgår, at knap halvdelen af både yngre læger og overlæger har oplevet, at travlhed og underbemanding har ført til forværring af deres patienters tilstand, at fire ud af ti læger har oplevet, at travlhed og underbemanding har ført til en alvorlig utilsigtet hændelse, og at seks procent af overlægerne og ni procent af de yngre læger har oplevet, at travlhed eller underbemanding har været medvirkende årsag til, at en patient er afgået ved døden. Forhold, der som udgangspunkt bekræftes i programmet af sundhedsøkonom Jes Søgaard, som rejser et blodrødt flag overfor hospitalernes økonomi, som nok har fået tilført midler de seneste år, men ikke i et omfang, som svarer til den konstante stigning i antal af patienter. Især ældre patienter med komplekse sygdomme og høj grad af komorbiditet.

Så med tallene fra disse undersøgelser, som på mange måder udgør dokumentarens rygrad, og sin gru til trods synes "Opråb fra hospitalet" at give et retvisende billede af et massivt nødlidende hospitalsvæsen, som umuligt kan leve op til politikere og regioners løfter om, at danskerne skal have et sundhedsvæsen i verdensklasse.

I programmet opfordrer blandt andet Lisbeth Lintz, formand for Overlægeforeningen, derfor politikerne til at træde i karakter og prioritere såvel de økonomiske som personalemæssige ressourcer. Men som tidligere direktør for Kræftens Bekæmpelse og nu medlem af Medicinrådet og Etisk Råd, Leif Vestergaard Pedersen, ganske rigtigt siger i programmet: ’Ja, vi skal prioritere, men at prioritere er ikke kun at sige, hvem der skal have. Det er er også at sige hvem der ikke skal have, for at andre kan få’.

At sige nej til visse grupper af patienter er jo ikke nogen politikeres livret, så mon ikke det fortsat i høj grad vil være overladt til sundhedspersonalerne at forsøge at få tingene til at hænge sammen og selv prioritere ud fra det forhåndenværendes princip, selv om point of no return allerede synes at være passeret med forslåede patienter og medarbejdere til følge. Med mindre at politikere og regioner tilfører suppedasen nogle nye boller. Noget bør tydeligvist ske.

Som en lille start kunne de administrative og regionale ledelser begynde med at afdække i hvor høj grad, at travlhed og underbemanding fører til ellers unødvendige patientskader, personaleflugt og klinisk udbrændthed. Det måler man nemlig behændigt nok ikke på ifølge dokumentaren, selv om man skulle tro, det var et helt nødvendigt ledelsesværktøj at kende konsekvenserne af den stadigt stigende travlhed og de mange manglende medarbejdere. Fremfor at man forsøger at undertrykke de kliniske personalers erfaringer hermed.

Programmernes største styrke er således - udover dokumentationen af, at sundhedsvæsnet nogle steder allerede er ramlet ud over kanten - at de også viser, at regionernes mere end påfaldende strudsepolitik i denne sag prompte bør aflyses og erstattes af fakta og data, hvis politikere skal have en reel chance for de kloge prioriteringer, som programmet er én stor efterlysning af.

Første program af "Opråb fra sygehuset’ blev endt torsdag 21. oktober på TV2, og næste sendes 28. oktober på TV 2. Begge afsnit kan ses på TV 2 PLAY.

 

Tags: kultur

Like eller del denne artikel