Troels Boldt Rømer er førsteforfatter på undersøgelsen. Foto: Mary Fonden, hvor han er bestyrelsesmedlem

Covid-19 pandemien har ikke forårsaget flere indlæggelser i psykiatrien eller øget selvmordsadfærd

Et nyt befolkningsbaseret studie, der dækker 46 procent af den danske befolkning, viser overraskende, at antallet af psykiatriske indlæggelser ikke er steget i perioden marts 2020 til februar 2021, men faktisk er faldet en smule, mest signifikant i de to perioder, hvor samfundet var lukket ned.

”Overraskende, fordi det var frygtet, at der ville være en større reaktion på pandemien og nedlukningen af samfundet,” siger professor og forskningsleder Michael Eriksen Benros, Psykiatrisk Center, København og Københavns Universitet. 

Det havde ellers ikke skortet på dystre profetier om, at en nedlukning af samfundet ville føre til skader på befolkningens mentale helbred og deraf følgende belastninger på sundhedssystemet. Nogle mente ligefrem, at det ville være en af de største udfordringer for det mentale helbred siden Anden Verdenskrig. 

Derfor reagerede forskere fra Psykiatrisk Center København hurtigt og satte et studie i gang for at undersøge psykiatriske indlæggelser, henvisninger og selvmordsadfærd i perioden marts 2020 til februar 2021 og sammenligne dem med tal fra de to foregående år. 

Studiet baserer sig på data fra samtlige hospitaler og Akutberedskabet i Region Hovedstaden og Region Sjælland og er offentliggjort 15. september i Acta Psychiatrica Scandinavica.  

Dansk kontekst

”Antallet af indlæggelse i psykiatrien faldt endda en smule under pandemien. De er lidt lavere i hele perioden. Der er fem procent færre indlæggelser sammenlignet med de to foregående år. Med hensyn til alle henvisninger er der ikke forskel på de to år under pandemien og de to foregående år. Under første nedlukning var der et fald på 19 procent,” siger studiets førsteforfatter, medicin- og forskningsstuderende Troels Boldt Rømer. 

Med hensyn til selvmordsadfærd, altså selvmordsforsøg og gennemførte selvmord, var der ikke forskel på denne periode og årene inden.

Dog skiller antallet af indlæggelser i børne- og ungdomspsykiatrien sig ud. Her ses en stigning, som dog var en fortsættelse af den udvikling, som også fandt sted inden pandemien.

”Publicerede studier fra andre lande viser også, at der overordnet, set på verdensplan, ikke er vist øget forekomst af selvmord, ligesom vi ser herhjemme. Vi har desuden også set på udviklingen af psykiatriske indlæggelser og henvisninger til psykiatrien samt kontakter til det præhospitale beredskab, og så er vort studie i en dansk kontekst,” siger professor Michael Eriksen Benros.

Opfølgende studier planlagt

"Studiet er også i tråd med et andet studie, vi for nyligt har publiceret, hvor et større udsnit af den danske befolkning, der har deltaget i en befolkningsundersøgelse, blev undersøgt inden pandemien samt under første lockdown. Overordnet set fandt vi heldigvis kun en meget lille påvirkning af pandemien i forhold til det mentale velvære hos den generelle befolkning,” siger han.

Det studie blev BMC Public Health 18. juli 2021.

”Med hensyn til de overordnede tal, kan det sagtens være, at de dækker over større udsving end normalt, hvor der måske ses et større skift i, at nogle mennesker får det dårligere, og nogle får det bedre. Men det kan vi ikke se på disse overordnede tal,” siger Troels Boldt Rømer.

Forskernes interesse stopper selvfølgelig ikke her: 

”Vi bliver ved med at følge udviklingen og har netop, sammen med overlæge Daniel Kondziella fra Rigshospitalet, fået bevillinger til at se på langtidseffekterne efter anden nedlukning. Og så kan vi følge hele Danmark, hvor det i dette studie kun er halvdelen,” siger Michael Eriksen Benros.

Under finanskrisen så man først for alvor de psykiske konsekvenser et til to år efter krisens udbrud. ”Det samme kan stadig ske denne gang, særligt hvis der opstår en økonomisk krise i efterforløbet,” siger han.

Første lockdown var fra 11. marts til 17. maj 2020, så var der en mellemperiode fra 18. maj til 15. december 2020, og anden lockdown var fra 16. december til 28. februar 2021.

 

Relaterede artikler

 

 

Tags: corona

Like eller del denne artikel