Corona giver tårnhøj dødelighed hos patienter med lungehindekræft

WCLC: Lungehindekræftpatienter har en høj dødelighed, hvis de bliver smittet med covid-19, og derfor bør sundhedsvæsnet være særligt opmærksomme på patientgruppen. Sådan lyder udmeldingen fra en spansk forskergruppe, som har gennemført et casestudie på Barcelona Hospital.

I studiet, som blev præsenteret på lungekræftkongressen WCLC, har de spanske forskere undersøgt effekten af ​​covid-19-infektion på 38 patienter med lungehindekræft ved at indsamle kliniske data fra patienterne, herunder demografi, komorbiditet, onkologisk baggrund og covid-19 sygdomsstatus. Ud af de 38 patienter blev syv diagnosticeret med covid-19 (18 procent).

Det kliniske billede af patienterne med covid-19 var, at de havde en gennemsnitsalder på 62 år, fire (57 procent) var mænd fire, (57 procent) var ikke-rygere, og tre (43 procent) var tidligere rygere. De mest almindelige komorbiditeter var hypertension, iskæmisk hjertesygdom og kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL). Fire patienter (57 procent) tog enten blodfortyndende medicin eller aspirin.

På det tidspunkt, de blev smittet med covid-19, modtog to patienter onkologisk behandling; en fik kemoterapi og en patient modtog strålebehandling af thorax. Med hensyn til den kliniske begyndelse af covid-19-infektion var tre patienter asymptomatiske (testet på grund af kendt eksponering for en patient med bekræftet infektion), mens fire patienter var symptomatiske med gennemsnitligt fire dage mellem symptomdebut og covid-19-diagnose. Alle symptomatiske patienter havde feber og dyspnø.

6 ud af 7 smittede blev indlagt, 4 døde

I alt blev seks patienter (85 procent) indlagt på hospitalet i gennemsnitligt 12 dage (tre til 28 dage). Alle patienter havde brug for ilt, og fire patienter udviklede bilateral lungebetændelse. Fire patienter gennemgik komplet blodanalyse, og alle havde lymfopeni, høj D-dimer og høje niveauer af serum IL-6. I alt døde fem patienter, hvoraf fire (54 procent) døde på grund af covid-19-infektion. Den mediane samlede overlevelse var 17,8 måneder fra kræftdiagnose og 0,4 måneder fra covid-19-diagnose.

Ud fra resultaterne opfordrer de spanske forskere sundhedsvæsenet til at være særligt opmærksom på patienter med lungehindekræft, når de håndterer covid-19-pandemien.

 

Tags: corona, WCLC21

Like eller del denne artikel