Ny standardbehandling til hæmofili B

Medicinrådet anbefaler forebyggende behandling med Refixia (nonacog beta pegol) som forebyggende standardbehandling ved hæmofili B til en mindre gruppe patienter, der har behov for et højt niveau af faktor IX i blodet.

Præparatet kan under hensyntagen til omkostningerne anvendes på lige fod med Idelvion (albutrepenonacog alfa), som i øjeblikket er førstevalg til denne patientgruppe. Det besluttede Medicinrådet på et møde onsdag.

Refixia anbefales, selv om Medicinrådet ikke vurderer, at behandlingen har klinisk merværdi i forhold til hverken Idelvion eller Alprolix (eftrenonacog alfa), heller ikke for den mindre gruppe af patienter, som har behov for høj dalværdi. Præparatet er samtidig for øjeblikket dyrere end de andre præparater, og derfor anbefales det ikke for nuværende til den generelle population af patienter med hæmofili B og behov for høj dalværdi.

Refixia er rekombinant faktor IX konjugeret til polythylenglycol, hvilket medfører en længere virkningstid. Lægemidlet er godkendt til behandling af børn og voksne fra 12 år og derover, som tidligere har været i behandling med et faktor IX-produkt. Forebyggende behandling sker som hjemmebehandling med infusion af 40 IE/kg én gang om ugen.

Tags: Medicinrådet, hæmatologi, Refixia, hæmofili B

Like eller del denne artikel