Arbejdsretten: Sygeplejersker skal gå på arbejde

Arbejdsretten har torsdag efter et møde med Danske Regioner og Dansk Sygeplejeråd pålagt sygeplejersker, der har deltaget i arbejdsnedlæggelser, at genoptage arbejdet og holde det normaliseret. Der er endnu ikke taget stilling til spørgsmålet om, hvorvidt sygeplejerskerne skal betale bod.

Flere sygeplejersker har de seneste uger landet over nedlagt deres arbejde i kortere perioder i strid med overenskomsten. Danske Regioner hev dem derfor i Arbejdsretten, og sagen blev begæret som en hastesag.

Flere grupper af sygeplejersker i bl.a. Aarhus, Roskilde, Horsens og på Rigshospitalet har nedlagt arbejdet i en time ad flere omgange, selv om Folketinget afsluttede sygeplejerskernes lange strejke 28. august med et indgreb, som betød, at det overenskomstforslag, som sygeplejerskerne oprindeligt stemte nej til ved forhandlingerne i foråret, blev vedtaget ved lov. Derfor er nye arbejdsnedlæggelser ulovlige og i strid med overenskomsten.

Dansk Sygeplejeråd ikke har haft noget med arbejdsnedlæggelserne at gøre. Fagforbundet har opfordret til, at man passede arbejdet.

Tags: konflikt

Like eller del denne artikel