Medicinrådet anbefaler to nye præparater til kræft i blære og urinveje

Patienter med kræft i blære og urinveje, som ikke har effekt af platinbaseret kemobehandling, har med de nye præparater Opdivo (nivolumab) og (Keytruda) pembrolizumab fået nye muligheder for behandling, og Medicinrådet anbefaler nu også de to som mulige standardbehandlinger til patientgruppen. Det vedtog Medicinrådet onsdag på baggrund af fagudvalgets anbefalinger.

Medicinrådet vurderer, at nivolumab giver en lille klinisk merværdi som behandling til lokalfremskreden, inoperabel eller metastaserende kræft i blære og urinveje, og nivolumab anbefales derfor som mulig standardbehandling til patienter med kræft i blære eller urinveje i performancestatus 0-1 med sygdomsprogression efter platinbaseret kemobehandling.

Pebrolizumab har ifølge Medicinrådet en lille klinisk merværdi for patienter i performancestatus 0-2, som ikke er kandidater til cisplatisbaseret kemoterapi (1. linje), og vigtig klinisk merværdi for patienter i performancestatus 0-1 med sygdomsprogression efter platinbaseret kemoterapi (2. linje), og anbefales derfor også som mulige standardbehandlinger til disse grupper.

Pembrolizumab anbefales dog ikke til patienter med nedsat nyrefunktion (GFR< 30 ml/min), da effekt og sikkerhed ikke er undersøgt hos denne gruppe.

De to præparater er i første omgang ikke placeret i en rangorden, men Medicinrådet skriver i anbefalingen, at rådet vil udarbejde en fælles regional behandlingsvejledning for terapiområdet ’kræft i blære og urinveje’, og at regionerne indtil da under hensyntagen til de godkendte indikationer og undersøgte populationer bør vælge det lægemiddel, der er forbundet med den laveste omkostning.

Og vejledningen bør udarbejdes hurtigst muligt, mener administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard Pedersen, som sidder i Medicinrådet som repræsentant for patienterne. De to præparater har ikke lige stor merværdi for behandlingen, og evidensgrundlaget er også forskelligt, og derfor er anbefalingen ikke nok i sig selv, mener han.

”Begge anbefalinger blev godkendt, men denne behandling demonstrerede også, hvor svær opgaven i virkeligheden er, for vi godkender to lægemidler, hvoraf det ene efter vores opfattelse inden for visse indikationsområder er bedre, men indtil vi får justeret behandlingsvejledningen er de ikke placeret i forhold til hinanden,” siger Leif Vestergaard Pedersen.

Tags: Opdivo, Medicinrådet, blærekræft, Keytruda

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

 

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk

Redaktionen

Redaktion

Chefredaktører

Kristian Lund
kristian@medicinsketidsskrifter.dk

Nina Vedel-Petersen
nina@medicinsketidsskrifter.dk

Redaktionschef

Helle Torpegaard
helle@medicinsketidsskrifter.dk

Research

Birgitte Gether
Jan Fuhs (automatiseret research)

Webmaster

Tilknyttede journalister

Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
Birgit Brunsted - onkologi, hjerte-kar, generelt 
Lea Landsted - kultur, sundhedspolitik 
Jette Marinus - respiratorisk
Mathilde Louise Stenild - diabetes, reumatologi, sundhedspolitik 
Grit Blok - dermatologi 
Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Maibrit Jürs - reumatologi 
Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
Maiken Skeem – hjertekar, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
Birgitte Rask Sønderborg – generelt, sundhedspolitik
Annette Lausten - gastroenterologi
Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Om os

Annoncer

Jobannoncer

Betingelser

Kontakt

Abonnement
birgitte@medicinsketidsskrifter.dk

Mail redaktionen

Medicinske Tidsskrifters medier

www.medicinsketidsskrifter.dk
www.sundhedspolitisktidsskrift.dk
www.propatienter.dk
www.medicinsktidsskrift.dk
www.onkologisktidsskrift.dk
www.haematologisktidsskrift.dk
www.mstidsskrift.dk