Sundhedspolitisk Tidsskrift

Hver ottende dør pludseligt og uventet af hjertesygdom

Alle dødsfald i Danmark i 2010 er nu blevet gennemgået i et nyt studie, som viser, at op mod hvert ottende dødsfald sker pludseligt og uventet på grund af hjertesygdom. Forskerne bag studiet håber, at nye data kan føre til, at mange af dødsfaldene med tiden kan forebygges.

Omfanget af pludselig og uventet død på grund af hjertesygdom er nu for første gang systematisk undersøgt i et landsdækkende studie, offentliggjort i det anerkendte medicinske tidsskrift Heart Rhythm. Forskerne har undersøgt samtlige 54.028 dødsfald i Danmark i 2010. De har grundigt gennemgået information fra dødsattester, obduktionsrapporter og nationale sundhedsregistre for at identificere samtlige tilfælde af pludselig og uventet død forårsaget af hjertesygdom, såkaldt pludselig hjertedød. Her finder de, at op mod hver ottende af alle dødsfald skete pludseligt og uventet på grund af hjertesygdom. Kun omkring halvdelen af de pludseligt afdøde var diagnosticerede med hjertesygdom forud for deres død.

Pludselig hjertedød kan forebygges

Den største udfordring er, at det er vanskeligt at identificere, hvem der er i øget risiko for pludselig hjertedød, fortæller førsteforfatter på studiet, Thomas Hadberg Lynge, som er læge og ph.d. ved Afdeling for Hjertesygdomme på Rigshospitalet. 

”Særligt vanskelig er det naturligvis at identificere den gruppe, der ikke er diagnosticeret med hjertesygdom forud for deres død. Perspektiverne er derfor også store, når det forhåbentlig lykkes os at udvikle en model, der kan identificere personer i høj risiko for pludselig hjertedød, idet vi så kan sætte ind med målrettet forebyggelse.”

Målet med studiet var, ifølge Thomas Hadberg Lynge, først og fremmest at kortlægge hyppigheden af problemet, men perspektivet er også at kunne forbygge dødsfald i fremtiden ved at koble viden om kendte risikofaktorer med symptomer forud for hjerteanfaldet med nye risikofaktorer. Alle data bliver koblet i de danske sundhedsregistre.

”Vi ved fra tidligere studier (opsummeret i en opsamlingsartikel), at to tredjedele af de, som dør af hjertesygdom faktisk har symptomer i de uger og måneder, der leder op til dødsfaldet. Vi håber at kunne identificere subgrupper, som er i høj risiko og dermed være i stand til at foretage målrettet forebyggelse og nedbringe dødeligheden.”

Der er tidligere udført mindre studier på omfanget af pludselig og uventet død, men studierne har enten har været for små eller fejlbehæftede, tilføjer Thomas Hadberg Lynge.

Obduktioner giver svar

Der er i danske dødsattester et godt grundlag for at kunne sandsynliggøre, om et dødsfald er pludseligt og uventet. Dødsårsagen kan imidlertid kun fastlægges med sikkerhed, hvis afdøde obduceres. Men der bliver i dag obduceret markant færre end tidligere, forklarer Thomas Hadberg Lynge.

”Blandt de pludseligt døde i 2010 blev kun cirka syv procent obduceret. Opgørelser over dødsårsager er derfor i høj grad baseret på skøn. Vi håber, at flere af de pludseligt afdøde obduceres i fremtiden.”

 

Relateret artikel

Tags: hjertestop

Like eller del denne artikel