Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Sundhedsstyrelsens anbefaling: Alle 2-6 årige børn bør vaccineres for influenza i år

Højt overraskende anbefaler Sundhedsstyrelsen, at alle børn i alderen to-seks år bliver vaccineret for influenza i år. Nye beregninger viser nemlig, at det vil halvere efterårets og vinterens influenzatilfælde.

Sundhedsstyrelsen har i en såkaldt medicinsk teknologivurdering regnet på, hvad det vil betyde at influenza-vaccinere forskellige grupper i befolkningen. Og blandt de scenarier, hvor flere personer vaccineres, er det især vaccination af børn i aldersgruppen to til seks år, der giver et kraftigt fald i antal influenzatilfælde i den samlede befolkning. Det skyldes, at børn efter influenzavaccination ikke bærer smitten videre til deres mange kontakter.

Det er en win-win at vaccinere gruppen, mener Sundhedsstyrelsen. For børnene selv betyder det, at 58 procent færre af dem bliver syge. Men ser man på hele befolkningen vil det betyde, at 48,6 procent færre vil få influenza.

”Når vi i år vælger at anbefale vaccination mod influenza til de yngste børn i alderen 2-6 år, har det haft afgørende betydning for os, at vi ved at vaccinere de 2-6-årige forventer, at vi kan bremse influenzasmitten markant. Samtidig vil influenzavaccination beskytte børnene selv og deres mindre søskende og ældre familiemedlemmer, der kan blive rigtig syge af influenza,” forklarer vicedirektør i Sundhedsstyrelsen, Helene Probst.

Der bliver tale om et gratis og frivilligt tilbud, som styrelsen opfordrer alle forældre til børn i den pågældende aldersgruppe til at tage stilling til. Som noget nyt anbefales styrelsen også al sundheds- og plejepersonale at blive vaccineret. Tilbuddet til både børnene og personalet gælder foreløbigt kun i denne sæson, hvor det på grund af covid-19 epidemien er særligt vigtigt at forebygge andre infektioner for at begrænse alvorlig sygdom hos sårbare grupper og for at undgå at belaste sundhedsvæsenet.

”Vi er bekymret for, at den influenzasæson vi går ind i bliver hård, fordi vi havde meget lidt influenza i de to foregående år og derfor vil vi gerne beskytte flest mulig. Så ved at få en høj tilslutning både hos børn og voksne kan vi tage mest mulig smitte ud af efteråret og vinteren”, siger Helene Probst.

Hos langt de fleste børn er influenza en mild infektion med et ukompliceret forløb. Men en lille andel af de smittede børn kan få komplikationer i luftvejene i form af nedre luftvejsinfektioner eller forværring af astma, som kan kræve, at man tilses af en læge og eventuelt indlægges.

Hos børn i alderen 0-4 år blev der i de seneste fem sæsoner registreret flest indlæggelser med influenza i sæsonen 2017/18 med 367 indlagte børn og færrest i 2016/17 med 107 indlagte børn. I de sidste fem sæsoner blev den højeste influenzarelaterede dødelighed hos børn i alderen 0-14 år estimeret i 2016/17 med i alt 28 dødsfald og den laveste dødelighed i 2018/19 med 0 dødsfald.

Når børnene skal vaccineres sker det ikke med injektion. Vaccination mod influenza til børn gives som en næsespray to gange med mindst fire ugers mellemrum, og de vil kunne blive vaccineret enten hos egen læge, på visse apoteker og hos private vaccinationsklinikker, der tilbyder influenzavaccination.

Landets børnelæger bakker op om anbefalingen den kommende vintersæson.

»Det er en fornuftig og naturlig beslutning, især når vi ser mod efteråret og vinteren. Vi forventer desværre, at mange børn bliver syge med forskellige luftvejsinfektioner den kommende tid, og derfor støtter vi op om Sundhedsstyrelsens beslutning«, siger Marie-Louise von Linstow til Politiken. Hun er formand for infektionsudvalget i Dansk Pædiatrisk Selskab.

Storbritannien og Finland er nogle af de eneste europæiske lande, der har indført influenzavaccination i børnevaccinationsprogrammet, og her er effekten god. I USA har influenzavaccination til børn været anbefalet gennem en længere periode, og flere studier har derfor undersøgt de kliniske effekter ved vaccination af børn. Et casekontrol studie i perioden 2010-2014 peger eksempelvis på, at influenzavaccination fører til en væsentlig reduktion af risikoen for influenzarelaterede dødsfald hos børn i alderen seks måneder til 17 år, og flere studier peger også på betydningen af den indirekte effekt af at vaccinere børn, altså øget flokimmunitet.

For både børn og personale såvel som for de sædvanlige målgrupper for influenzavaccinationsprogrammet, gælder det gratis tilbud om vaccination fra 1. oktober 2021 til 15. januar 2022. For enkelte grupper dog helt frem til udgangen af februar – det gælder gravide i 2. og 3. trimester, personer med medfødt eller erhvervet immundefekt og deres husstandsmedlemmer.


Hvem får tilbudt vaccination

  • Fra 1. oktober kan du gratis blive vaccineret mod influenza, hvis du er fyldt 65 år, gravid i 2. eller 3. trimester, lever med en kronisk sygdom eller på anden vis er i særlig risiko.
  • I år anbefaler Sundhedsstyrelsen desuden, at sundheds- og plejepersonale og børn i alderen 2-6 år bliver vaccineret mod influenza.
  • Du kan bestille tid til vaccination hos lægen eller der, hvor du plejer at blive vaccineret. Er du ansat i sundheds- eller plejesektoren, kan du forhøre dig på din arbejdsplads.

Tags: influenza

Del artikler