Peder Fabricius.

Medicinrådet får nyt medlem

Lægefaglig direktør Peder Fabricius er udpeget som nyt medlem af Medicinrådet fra den 1. juli 2021.

Han er udpeget af Region Sjælland og overtager posten fra Knut Borch-Johnsen, som træder ud af rådet.

Peder Fabricius er uddannet speciallæge i lungemedicin og har siden januar i år været lægefaglig direktør på Nykøbing Falster Sygehus. Fra 2018 til 2020 var han medlem af Medicinrådets fagudvalg vedrørende lungekræft, udpeget af Dansk Lungemedicinsk Selskab.

 

Her er alle nuværende medlemmer af Medicinrådet:

Formænd

 • Steen Werner Hansen, tidligere vicedirektørpå Herlev og Gentofte Hospital, udpeget af Danske Regioner
 • Jørgen Schøler Kristensen, lægefaglig direktør, Aarhus Universitetshospital, udpeget af Danske Regioner

Medlemmer

 • Carl-Otto Gøtzsche, klinikchef, Aalborg Universitetshospital, udpeget af Region Nordjylland
 • Jens Friis Bak, lægefaglig direktør, Hospitalsenheden Vest, udpeget af Region Midtjylland
 • Kim Brixen, lægelig direktør, Odense Universitetshospital, udpeget af Region Syddanmark
 • Peder G. Fabricius, lægefaglig direktør, Nykøbing Falster Sygehus, udpeget af Region Sjælland
 • Per Jørgensen, vicedirektør, Rigshospitalet, udpeget af Region Hovedstaden
 • Anne Lene Riis, Medicinsk Afdeling, Regionshospitalet Horsens, udpeget af Lægevidenskabelige Selskaber
 • Niels Obel, Infektionsmedicinsk Klinik, Rigshospitalet, udpeget af Lægevidenskabelige Selskaber (DSI - Dansk Selskab for Infektionsmedicin)
 • Dorte Lisbet Nielsen, Onkologisk afdeling, Herlev Hospital, udpeget af Lægevidenskabelige Selskaber (DSKO - Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)
 • Hanne Rolighed Christensen, Klinisk farmakologisk afdeling, Bispebjerg Hospital, udpeget af regionerne i fællesskab
 • Birgitte Klindt Poulsen, Klinisk Farmakologiske Afdeling, Aalborg Universitetshospital, udpeget af regionerne i fællesskab
 • Lars Nielsen, regionsapoteker, Region Hovedstadens Apotek, udpeget af regionerne i fællesskab
 • Morten Freil, direktør, Danske Patienter, udpeget af Danske Patienter
 • Leif Vestergaard Pedersen, udpeget af Danske Patienter
 • Dorte Gyrd-Hansen, professor, forskningsleder ved Danish Centre for Health Economics (DaCHE), udpeget af Syddansk Universitet


Observatører

 • Marie Louise Schougaard Christiansen, speciallæge i klinisk farmakologi, Sundhedsstyrelsen, udpeget af Sundhedsstyrelsen
 • Doris Hovgaard, Medicinsk Evaluering og Biostatistik, Lægemiddelstyrelsen, udpeget af Lægemiddelstyrelsen
 • Ida Sofie Jensen, koncernchef, Lægemiddelindustriforeningen, udpeget af Lægemiddelindustriforeningen
 • Dorthe Bartels, senior strategisk rådgiver, udpeget af Amgros

Tags: Medicinrådet

Like eller del denne artikel