”Coronakilo er blevet et helt almindeligt begreb. Der har været kortere afstand til køleskabet end til motionstilbud i meget lang tid, og mange mennesker kan måle effekten af inaktivitet og hjemmearbejde på badevægten,” siger Liselott Blixt.

Liselott Blixt om overvægt: "Vi skal holde op med at putte folk i BMI-kasser"

Sundhedsordfører for Dansk Folkeparti, Liselott Blixt, har været blandt de bannerførere, der sikrede 10 millioner kroner på finansloven i 2019 til etablering af et videnscenter for overvægt. Det er en post på barrikaden, hun gerne beholder, og den 24. marts var hun politisk vært ved Overvægtsalliancens konference, som blev afholdt digitalt i samarbejde med Novo Nordisk og Dansk Erhverv i Børssalen i København.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

”Det er en vigtig dagsorden, og vi skal ikke bare snakke, men også handle,” siger hun.

”Der er behov for en national handlingsplan. Vi skal have en individuel og holistisk indsats, som ikke bare fokuserer på at spise mindre og bevæge sig mere, men på det faktum, at overvægt er en meget mere kompliceret mental, genetisk og fysisk problemstilling. Vi skal holde op med at putte folk i BMI-kasser og i stedet forsøger at vende en kedelige udvikling i andelen af danskere med overvægt og svær overvægt uden løftede pegefingre.”

Corona understregede behovet

Coronaepidemien har sinket det arbejde, der blev sat i gang med Overvægtsalliancen og etableringen af videnscenteret. Til gengæld har pandemien ifølge Liselott Blixt tydeligt vist, hvor presserende det er at gøre noget ved udviklingen i overvægt.

”Coronakilo er blevet et helt almindeligt begreb. Der har været kortere afstand til køleskabet end til motionstilbud i meget lang tid, og mange mennesker kan måle effekten af inaktivitet og hjemmearbejde på badevægten,” siger hun.

”Andelen af børn og unge med overvægt og svær overvægt er også steget meget under pandemien. Det har sat ekstra fokus på, hvor vigtigt det er, at være opmærksom på tidlig forebyggelse og blandt andet sikre, at der kommer flere idrætstimer på skoleskemaet, for vi ved, at overvægt i barndommen går videre til voksenlivet og forringer livskvalitet, muligheder og helbred.”

Gang i regionale centre

Videnscenteret for overvægt på Steno Diabetes Center Aarhus, som skal samle og formidle evidensbaseret viden, og som blev etableret med statsfinansierede midler i 2019, var bare et forslag i en større plan udarbejdet af en tværfagligt sammensat gruppe af fagfolk og andre med særlig interesse og indsigt i overvægt. Liselott Blixt mener, at tiden nu er inde til at få bundet eksisterende tilbud, projekter, forskning og initiativer sammen i de regionale overægtscentre, som var en del af planen.

”Vi har længe talt om, at der er behov for en national handleplan, som kan dæmme op for udviklingen i overvægt og svær overvægt,” siger hun.

”Der er behov for regionale centre, hvor viden kan opsamles, formidles og mennesker med svær overvægt kan få hjælp og støtte.”

Fra politisk opbakning til handling

Der er ifølge Liselott Blixt mange gode initiativer rundt omkring i kommunerne, men også for meget spredt fægtning og for lidt erfaringsopsamling.

”Sundhedsstyrelsen er netop kommet med anbefalinger til, hvordan kommunerne skal forebygge overvægt,” siger hun.

”Anbefalingerne er dog luftige og tager udgangspunkt i BMI frem for trivsel og sundhed. Selvom kommunerne har en forebyggelsespligt, skal der jo også være råd til en ordentlig indsats, hvor der følges op og tænkes individuelt og langsigtet.”

På den seneste konference, der blev afholdt i november 2019, var der bred opbakning fra hele det politiske spekter til at knække overvægtskurven. Den opbakning er der stadig, og den skal ifølge Liselott Blixt veksles til handling f.eks. i forbindelse med en ny sundhedsreform.

”Tiden er inde til, at vi får lagt en national plan og skabt regionale tilbud med udgangspunkt i det enkelte menneskes behov, som sikrer, at både børn og voksne får hjælp til at holde en sund livsstil,” siger hun.

Tags: overvægt

Like eller del denne artikel