Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Psykiatriske lidelser øger risiko for at få covid-19

Efter et år med covid-19 i hele verden kommer der stadig flere studier, der bekræfter, at mennesker med psykiske lidelser er mere modtagelige for at få virussygdommen og har en markant øget risiko for at dø af den end de fleste andre.

Hovedparten af studierne konkluderer, at det ser værst ud for dem, der lider af skizofreni. Og ét studie gør den øgede risiko op til tre gange normalen, hvorved skizofreni som risikofaktor kun overgås af alder.

I samme studie skriver forskerne, at de er overraskede over, hvor stor den øgede risiko er, selv efter justering for andre, samtidige sygdomme og andet. Årsagerne er ikke undersøgt, men rådet fra forskerne er, at behandlere og andre i forbindelse med disse mennesker skal gøre alt, hvad de kan for at minimere deres risiko ved hjælp af beskyttelsesudstyr og andre forebyggende foranstaltninger.

Studiet er det første af sin art, som rangerer risiko for at dø af covid-19 i forhold til diagnoser. Foruden skizofreni har man set på depressions-lidelser og angst, hvor forskerne imidlertid ikke fandt en øget risiko for at dø af covid-19.

Også depression giver øget risiko for virussmitte

De mange studier når dog ikke nødvendigvis frem til helt samme resultater. I et andet amerikansk studie, som har hentet data fra 360 hospitaler under pandemiens første bølge, har forskerne foruden skizofreni også depression med på listen over diagnoser, der øger risikoen for at blive smittet med covid-19 og dø af sygdommen. Her angives risikoen for dem med depression til at være syvdobbelt normalen. Dette studiet viser desuden, at der er flere kvinder end mænd i den højeste risikogruppe.

Endnu et amerikansk studie, publiceret i JAMA Network Open, viser, at patienter med en psykiatrisk diagnose, som er blevet indlagt med covid-19, har 50 procent større risiko for at dø af sygdommen end patienter uden en psykiatrisk historie. Risikoen for død er på tværs af alle psykiske lidelser på 8,5 procent, mens den for dem uden psykisk lidelse er på 4,7. På samme måde er risikoen for at blive indlagt hhv. 27,4 procent og 18,6 procent.

I endnu et studie, offentliggjort i The Lancet Psychiatry, har forskerne fundet, at blandt dem, der har fået stillet en psykiatrisk diagnose, er der et år efter en øget forekomst af covid-19. Den relative risiko er her 1,65 svarende til en 65 procent større risiko.

Også dansk forskning på vej

Ingen af de mange nye studier har undersøgt baggrunden for, hvorfor psykiatrisk sygdom prædisponerer for covid-19-relateret dødelighed. De noterer derfor alle, at der er behov for yderligere forskning, som kan zoome ind på forklaringerne.

Dele af denne forskning er bl.a. i gang i Danmark, hvor et forskerhold er i fuld gang med at studere sammenhængen mellem psykiatriske lidelser og covid-19, både ift. årsag og virkning. Bl.a. står professor Merete Nordentoft i spidsen for et forskerhold fra Psykiatrisk Center København, der skal kortlægge og følge udviklingen af coronavirus blandt forskellige udsatte grupper med psykisk sygdom eller misbrug. Det skulle have været sat i gang sidste sommer, men blev pga. myndighedsproblemer med samkøring og udlevering af data forsinket. Forskerne fik således først adgang til de nødvendige data i januar i år. Resultatet ventes senere i år.

 

Tags: skizofreni, psykiatri, corona

Del artikler