”Vi kender ikke forklaringen på, at B.1.1.7 øger risikoen for at blive indlagt. Men vores tal peger i samme retning som flere andre undersøgelser fra Storbritannien, der viser, at B.1.1.7 kan have mere alvorlige forløb,” siger Tyra Grove Krause.

Statens Serum Institut: Ja, B.1.1.7 kan føre til langt flere indlæggelser

En dansk undersøgelse viser, at B.1.1.7 ser ud til at medføre væsentlig større risiko for indlæggelser.

Andelen af smittede med B.1.1.7 varianten har været støt voksende. Andelen af personer smittet med B.1.1.7 er steget steg fra fire procent i starten af januar til nu over 60 procent af den samlede smitte (se grafik). Det vil med andre ord sige, at mere end seks af 10 nye smittede i Danmark har varianten.
 

Og nu viser resultater af en registerbaseret undersøgelse, som Statens Serum Institut har foretaget, at personer, der er smittet med B.1.1.7 har en estimeret øget risiko for indlæggelse i forhold til personer smittet med andre SARS-CoV-2 virusvarianter på 64 procent.

”Vi kender ikke forklaringen på, at B.1.1.7 øger risikoen for at blive indlagt. Men vores tal peger i samme retning som flere andre undersøgelser fra Storbritannien, der viser, at B.1.1.7 kan have mere alvorlige forløb,” siger Tyra Grove Krause, konstitueret faglig direktør på Statens Serum Institut.

Den 11. februar offentliggjorde de Britiske myndigheder en rapport med opsummering af data fra flere studier, der peger på, at infektion med B.1.1.7 kan føre til mere alvorlig sygdom i forhold til andre virusvarianter.

”Det er vigtigt at understrege, at SARS-CoV-2, herunder B.1.1.7, i langt de fleste tilfælde giver milde forløb. I undersøgelsen var det seks procent af tilfældene med B.1.1.7, der blev indlagt. Men hvis risikoen for indlæggelse er større for B.1.1.7, kan hospitaler lettere blive overbelastet, når B.1.1.7 spredes mere.” siger Tyra Grove Krause.

Med i undersøgelsen er de positive prøver fra perioden fra 1. januar til 6. februar, hvor det lykkedes at afdække et virusgenom. Blandt disse var 2.155 smittet med B.1.1.7. Ud af de 2.155 tilfælde blev 128 indlagt. Det viser, at personer smittet med B.1.1.7 havde en øget risiko for indlæggelse på 64 procent i forhold til dem, der var smittet med andre virusvarianter, når man tog højde for forskelle i alder og tidspunkt for prøvetagning for B.1.1.7 tilfælde og tilfælde med andre varianter samt en række andre faktorer.

”Resultaterne understreger, at vi stadigt skal være opmærksomme på at forebygge smitte med SARS-CoV-2 generelt i samfundet, indtil vi får udbredt vaccinerne til flere i løbet af de kommende måneder. Heldigvis vurderer de internationale sundhedsmyndigheder, at de nuværende covid-19 vacciner er effektive overfor B.1.1.7”, siger Tyra Grove Krause.

Den danske undersøgelser er blevet indsendt til en international preprint server. Det betyder, at undersøgelsen endnu ikke er bedømt af fagfæller i peer-review eller antaget i et videnskabeligt tidsskrift, men at artiklen i mellemtiden vil blive offentligt tilgængelig inden for et par dage.

 

 

Om den britiske undersøgelse 

Public Health England offentliggjorde en skrivelse fra corona-rådgivningsgruppen NERVTAG 11. februar, og den opsummerer resultater fra 10 forskellige analyser fra forskellige forskergrupper og på forskellige datasæt i Storbritannien. Hovedkonklusionen i NERVTAG-skrivelsen er, at det er sandsynligt, at infektion med B.1.1.7 er forbundet med en øget risiko for hospitalsindlæggelse og død i forhold til andre varianter.

En af de mest alarmerende analyser kommer fra Public Health England, som vurderer B.1.1.7 til at have en øget dødelighed på 65 pct. i forhold til de kendte varianter. Også hos tre andre forskningsgrupper finder man øget dødelighed på hhv. 36, 70 og 71 procent. Der er dog også forskningsprojekter, som ikke finder øget dødelighed som følge af infektion med B.1.1.7.

Den britiske variant sætter sig i følge den engelske rapport også i form af flere indlæggelser - her vurderer Public Health Skotland, at den særlige variant kan betyde 63 pct. flere indlæggelser end de virusformer, vi har kendt et års tid. Andre forskningsgrupper finder, a B.1.1.7 kan betyde ca. 40 procent flere indlæggelser, og to studier finder ikke en øget risiko.

 

Tags: corona

Like eller del denne artikel