"Det forekommer sandsynligt, at virale og bakterielle infektioner i luftvejene kan svække luftvejsslim, hvilket fremmer bevægelsen af ​​smitsomme partikler,” siger Chad Roy. Foto: Tulane University

Ny forskning: Superspredere har visse kendtegn

Hvorfor nogle mennesker bliver superspredere, har hidtil været et mysterium for forskerne. 

Men nu viser forskning, at det kan hænge sammen med infektionsgrad og personernes alder og overvægt.

Forskningen fra Tulane University, Harvard University, MIT and Massachusetts General Hospital er i dag offentliggjort i tidsskriftet PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences).

Forskningen er en blanding af et observationsstudie, som har inkluderet 194 raske mennesker og et eksperimentelt studie med otte aber med coronavirus.

Forskerne undersøgte antallet af dråber, som raske personer ånder ud under normale omstændigheder. Det viste sig, at både højere alder og BMI var tydeligt koblet til mængden af luftbårne partikler (aerosoler) i udåndingsluften.

En forklaring antages at være, at højere alder og højere BMI påvirker slimhinderne, så de ikke er i stand til at tilbageholde partikler.

Forskerne gennemførte også et eksperiment med otte aber, som var inficeret med coronavirus. Det viste sig, at jo større infektion aberne havde, jo flere dråber og vira åndede de ud. 

En uge efter infektionen åndede de flest dråber ud, og efter to uger faldt dråbe-udåndingen til normalt niveau igen. Samtidig blev viruspartiklerne mindre og nåede størrelsen på en enkelt mikron (en tusindedel millimeter), da infektionen toppede. Jo mindre partikler er, jo længere kan de blive i luften og jo længere kan de trænge ned i andre individers lunger, når de trækker vejret.

Af de 194 menneskelige deltagere i forsøget tegnede 35 personer sig for 80 procent af den samlede mængde udåndede dråber. Disse 35 personer blev bedømt til at være blevet super-spredere, hvis de havde haft coronasmitten i sig. Det svarer udmærket til, at man normalt regner med, at kun 20 procent af de smittede er årsag til hele 80 procent af videresmitten. 

"Vi har set en lignende stigning i dråber i det akutte infektionsstadium med andre smitsomme sygdomme som tuberkulose," siger Chad Roy, som er hovedforfatter til forskningsartiklen.

"Det forekommer sandsynligt, at virale og bakterielle infektioner i luftvejene kan svække luftvejsslim, hvilket fremmer bevægelsen af ​​smitsomme partikler,” siger han.

I undersøgelsen blev partiklerne målt, når mennesker og aber trak vejret roligt og normalt.

Andre undersøgelser viser, at folks adfærd også påvirker den mængde, de udånder. Folk udånder meget mere, når de f.eks. taler højt, råber eller synger. Virus spredes også nemmere, hvis en person er i et trangt, dårligt ventileret rum og i tør luft.

 

Tags: corona

Like eller del denne artikel