Anton Pottegård mener, at undersøgelsens resultater er en klar reminder om, hvor centralt almen praksis er i sundhedsvæsenet herhjemme.

Praktiserende læger ordinerer 88 procent af alle lægemidler

Næsten ni ud af ti recepter, der indløses på danske apoteker, kommer fra praktiserende læger. 

Det viser nyt studie fra lægemiddelgruppen på Syddansk Universitet, lavet i samarbejde med forskere fra Aarhus. Studiet er lige blevet publiceret i British Pharmacological Society.

Forskerne undersøgte alle recepter blandt en tilfældig stikprøve på ca. 1,5 millioner danskere, som levede i perioden 2000–2018. 

Undersøgelsen viste, at 88 procent af alle recepter kom fra praktiserende læger. Kun 7,4 procent kom fra hospitalslæger og 4,2 procent fra privatpraktiserende specialister. 

Den fordeling var stort set konstant i de 18 år, undersøgelsen omfattede.

"Mange vil nok sige, at de mange recepter fra almen praksis skyldes, at mange hospitalslæger og specialister starter en behandlling, og praktiserende læger så overtager den, men det er det faktisk ikke tilfældet. 84 procent af alle behandlinger begynder også i almen praksis," siger professor på Syddansk Universitet, Anton Pottegård, der står i spidsen for undersøgelsen. 

I 2018 var praktiserende læger den dominerende ordinerende type i 10 ud af 11 lægemiddelklasser. F.eks. var de næsten udelukkende ansvarlige for lægemidler relateret til hjerte-kar-området, hvor de udskrev 95 procent af alle recepter.

"Folk på hospitalerne bliver nok overraskede over hvor lille en andel, de står for - særligt i forhold til "opstart" vs "vedligehold". Det er alligevel påfaldende, at almen praksis i så høj grad også opstarter f.eks. kardiovaskulær forebyggende medicin," siger Anton Pottegård.

Han mener, at undersøgelsens resultater er en klar reminder om, hvor centralt almen praksis er i sundhedsvæsenet herhjemme.

"Det peger blandt andet på almen praksis som hovedfokus, når man skal forsøge at påvirke lægemiddelforbrug - f.eks. ved implementering af nye guidelines. Og det peger på, hvorfor almen praksis er den rette ’setting’, når den enkelte patient skal have sin medicin gennemgået," siger han.

Forskerne har også udviklet et lille værktøj på Pharmacoepi.sdu.dk/prescriber, hvor man kan slå et særligt lægemiddel op, som man har en særlig interesse i og se, hvem der ordinerer det, og hvordan det udvikler sig over tid.

"Jeg håber, at værktøjet kan give en indsigt i, hvordan og hvem der bruger bestemte lægemidler eller lægemiddelgrupper," siger Anton Pottegård.

 

 

Tags: almen praksis

Like eller del denne artikel