“Vi ved, det er en hård nød at knække. Men vi har et godt udgangspunkt i Danmark, fordi overvægtsudfordringen sammenlignet med andre lande er relativt mindre. Vi har en unik samfundsstruktur med f.eks. cykelstier og traditioner for en børnekultur med fokus på motion og sunde kostvaner,” siger Arne Astrup.

60 millioner til at forebygge overvægt hos børn fra livets start

Med 60 millioner forskningskroner vil Center for Sund Vægt, som er under etablering af Novo Nordisk Fonden, nu støtte studier af sammenhængen mellem overvægt hos vordende mødre og deres børn.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

Konkret åbner Novo Nordisk Fonden for ansøgninger inden for følgende emner:

  1. Mødre, som har overvægt eller svær overvægt, før de bliver gravide, og hvilken betydning det har for barnets vægt og risikoen for at få overvægt.
  2. Mødre, som har en for høj vægtøgning under graviditeten (herunder kostens sammensætning, fysisk aktivitet, mental sundhed og stress m.v.), og hvilken betydning det har for barnets vægt og risikoen for at få overvægt.

”Hvis tilbøjeligheden til at blive ramt af overvægt kan overføres fra mor til barn gennem en hormonel påvirkning gennem moderkagen, som nogle studier antyder, vil det give mening at sætte ind med forebyggelse meget tidligt – muligvis allerede inden, at kvinden bliver gravid,” siger Arne Astrup, der er programdirektør for udviklingen af Center for Sund Vægt i Novo Nordisk Fonden.

“Den nye bevilling er en enestående mulighed for at kombinere faglig viden og ressourcer og gribe fat i nogle af de resultater, som blandt andet er påvist i dyrestudier og dermed fremover forebygge overvægt hos børn fra livets start.”

Siden arbejdet med at etablere Center for Sund Vægt begyndte i 2020, har man bl.a. støttet udvikling af metoder, som kan hjælpe sundhedsplejerskerne med at støtte nybagte forældre i forebyggelse af overvægt hos deres børn og SDU-rapporten Overvægt og svær overvægt blandt danske børn og unge – forekomst og sociodemografisk fordeling, som udkom i oktober. Med det nyeste initiativ har centret selv identificeret og dermed sat et forskningsbehov på dagsordenen.

”Vores mål er ikke kun at støtte projekter, men aktivt at identificere huller i viden og forsøge at lukke dem mere målrettet med strategisk forskning, så fundamentet bliver stærkere og implementering af initiativer kvalitetssikret,” siger Arne Astrup.

Et styrket fundament

Ambitionen om at nedbringe danske børns overvægt i løbet af ti år er høj, ikke mindst set i lyset af, at udviklingen internationalt går den modsatte vej.

“Vi ved, det er en hård nød at knække. Men vi har et godt udgangspunkt i Danmark, fordi overvægtsudfordringen sammenlignet med andre lande er relativt mindre. Vi har en unik samfundsstruktur med f.eks. cykelstier og traditioner for en børnekultur med fokus på motion og sunde kostvaner,” siger Arne Astrup.

”Danmark har også den laveste forekomst af overvægt hos børn i OECD, men desværre stiger forekomsten også herhjemme. Så der er brug for nye løsninger.”

De seneste 30 år har det ikke skortet på gode ideer og kortvarige projekter anført af ildsjæle, men ressourcer til at dokumentere effekter og forskning i overvægt og forebyggelse har ifølge Arne Astrup været sparsomme.

”Der har manglet viden og evidens bag mange initiativer, som har forhindret implementering og langsigtet effekt,” siger han.

” Vi vil gerne tiltrække de dygtigste forskere og har en enestående mulighed for at initiere kvalitetsforskning og være med til at skabe reel forandring til gavn for børnene.”

 

 

Tags: overvægt

Like eller del denne artikel