"Det er vores klare forventning, at vores studie betyder, at Baricitinib fremover bliver en mulighed i behandlingen, ikke bare på Aalborg Universitetshospital, men på hospitaler i hele verden, som i denne tid oplever en kraftig stigning i antallet af patienter indlagt med covid-19," siger Henrik Nielsen. Fotograf: Lene Pedersen, Region Nordjylland

Lægemiddel mod leddegigt hjælper i behandlingen af covid-19 patienter

Alvorligt syge patienter med COVID-19 bliver hurtigere raske, hvis lægerne benytter et velkendt middel mod leddegigt sammen med Remdesivir. Det viser ny forskning.

Hos mange patienter med covid-19 ses en inflammationstilstand i kroppen, som minder om den, man finder hos patienter med visse gigtsygdomme. En international forskergruppe med deltagelse fra blandt andre Aalborg Universitetshospital har derfor undersøgt, om et bestemt lægemiddel mod leddegigt (Baricitinib) kan forbedre behandlingen af patienter med covid-19.

Studiets resultater er netop offentliggjort i New England Journal of Medicine.

"Studiet viser, at Baricitinib sammen med Remdesivir er i stand til at forkorte sygdommens varighed hos patienter med covid-19 bemærkelsesværdigt, især hos patienter som modtager supplerende ilt," siger professor ved Infektionsmedicinsk Afdeling på Aalborg Universitetshospital, Henrik Nielsen.

Aalborg Universitetshospital har denne sommer medvirket i studiet, hvor mere end 1.000 patienter indlagt med covid-19 fra 8 forskellige lande har deltaget i et lodtrækningsforsøg. Blandt europæiske lande inkluderede Aalborg Universitetshospital flest patienter. Halvdelen af patienterne modtog en kombination af lægemidlet Baricitinib og Remdesivir, mens den anden halvdel kun fik Remdesivir.

Patienterne, som fik Baricitinib, kom sig i gennemsnit 1 dag hurtigere end patienter, som fik Remdesivir alene. Men forskellen var især stor blandt patienter, som modtog iltbehandling. Her blev tiden, det tog patienterne at blive raske, reduceret fra 18 til blot 10 dage hos de patienter, som fik Baricitinib i kombination med standardbehandlingen.

I studiet kunne forskerne også konstatere, at dødeligheden målt over en periode på 28 dage blev reduceret fra i gennemsnit 7,8 til 5,1 procent.

"Både den kortere indlæggelsestid og den lavere dødelighed er ganske markant, og virkelig positivt i forhold til behandlingen af disse patienter. En kortere indlæggelsestid har betydning for, hvor mange patienter, vi kan håndtere i hospitalsvæsenet, og når vi samtidig kan forøge overlevelsen, er det meget glædeligt," siger Henrik Nielsen.

"Det er vores klare forventning, at vores studie betyder, at Baricitinib fremover bliver en mulighed i behandlingen, ikke bare på Aalborg Universitetshospital, men på hospitaler i hele verden, som i denne tid oplever en kraftig stigning i antallet af patienter indlagt med covid-19," siger Henrik Nielsen.

Tags: corona

Like eller del denne artikel