Kun halvt så mange overlever hjertestop i Region Sjælland

Lægeforeningen og Hjerteforeningen retter en stor kritik mod den indsats, Region Sjælland yder, når en borger falder om med hjertestop.

Kun seks procent af borgere med hjertestop i Region Sjælland med hjertestop var i live 30 dage, mens tallet for de andre regioner er mellem 12 og 14 procent. Samtidig blev kun seks procent i 2013 kørt direkte til et hjertecenter eller et hospital med de rette kompetencer. Det vil sige, at de fleste patienter skulle forbi et lokalt hospital, før de for eksempel blev videreført til Rigshospitalets hjerteafdeling. I de andre regioner hedder første destination et hjertecenter i mellem 36 og 59 procent af tilfældene.

De overraskende tal stammer fra en registerundersøgelse, som Hjerteforeningen og forskere fra Aarhus Universitetshospital har lavet ud fra data fra Dansk Hjertestopregister fra 2014, som er de seneste validerede .

”Det er dybt foruroligende med så markant forskel i overlevelsen. Disse tal er meget alvorlige, og dem kan vi ikke ignorere,” siger direktør i Hjerteforeningen Kim Høgh i en pressemeddelelse.

Lægeforeningen finder forskellene i overlevelse uacceptable og opfordrer Region Sjælland til at genindføre de lægebiler, regionen som den eneste af de fem regioner afskaffede i 2011. I 2011 besluttede regionen at bruge paramedicinere i akutbilerne frem for speciallæger. På den måde kunne man spare 20 millioner kroner om året og have flere ambulancer til at dække det geografisk store område, så responstiderne blev kortere. 

”Chancen for at overleve et hjertestop i Region Sjælland er faldet siden 2011, hvor regionen som den eneste af de fem regioner valgte at skrotte lægebiler. Det er veldokumenteret, at lægebiler gør en forskel for patienterne, når det handler om at redde liv i akutte situationer som hjertestop. Derfor opfordrer vi Region Sjælland til at genindføre lægebiler, så man også her kan tilbyde borgerne den samme akuthjælp som i landets øvrige regioner,” siger Andreas Rudkjøbing, formand for Lægeforeningen, i en pressemeddelelse.    

Han peger på, at der bør være knyttet en lægebil til alle landets 21 akutsygehuse - også dem i Region Sjælland. I fem ud af seks situationer, hvor patienter er i livsfare, er der brug for behandling, som kun kan varetages af en læge, siger han.

Den afgående regionsrådsformand Jens Stenbæk (V) mener, at der ikke er grundlag for at kritisere hjerteindsatsen i Region Sjælland.

Han mener, at tallene fra 2013 og 2014 ikke er brugbare i dag.

”Talgrundlaget er meget usikkert. Vi kan ikke sammenligne tal mellem de fem regioner, fordi vi ikke har de samme rammer for hjertebehandling,” siger han til TV ØST.

 ” Vi satte en stor indsats i gang i 2011, og den kunne man ikke allerede se effekten af i 2013. Nogle af vores indsatser er først sat i værk i 2016, og derfor er jeg helt sikker på, at det vil se langt bedre ud i dag,” siger han og finder det mærkeligt, at hjertestopregisteret er så langt om at finde og validere nyere tal.

Jens Stenbæk mener, at det er vigtigt, når det kommer til at sikre overlevelse efter et hjertestop, at ambulancen når hurtigt frem. Og det kan man sikre med akutbilerne med paramedicinere. Samtidig er regionen ved at starte et hjertecenter op på Roskilde Sygehus, der forventes at køre på fuldt blus indenfor tre år.

Tags: Region Sjælland, Lægeforeningen, hjertestop, Hjerteforeningen, Jens Stenbæk

Like eller del denne artikel