"Det lugter af københavneri, hvor man vil samle tingene i hovedstaden," siger Anders Kühnau.

Regioner anklager Sundhedsstyrelsen for københavneri

De tre vestdanske regioner, Region Syddanmark, Region Midtjylland og Region Nordjylland retter nu en skarp kritik af Sundhedsstyrelsen, som i en rapport foreløbig foreslår at samle børneonkologien i København.

En gruppe under Sundhedsstyrelsen blev sidste efterår nedsat for at diskutere fordele og ulemper ved at samle området i København. I dag der børnekræftafdelinger på fire universitetshospitaler. Det har regionerne og børnefamilierne været glade for, for ved børnekræft er der tale om langstrakte forløb, hvor familierne skal på besøg på sygehuset 20-100 gange. Data for de forskellige unversitetshospitaler viser også relativ ens behandlingskvalitet. Derfor er regionerne uforstående overfor, at behandlingen pludselig skal centraliseres.

I Sundhedsstyrelsens arbejdsgruppe er der blandt andet ledende overlæger og lægefaglige direktører fra de fem regioner. Gennem 2020 har der været flere møder i gruppen, men ifølge de tre vestdanske regioner har arbejdet i gruppen været aldeles uacceptabelt.

Kort tid før arbejdsgruppen skal aflevere sin endelige vurdering, får de lægefaglige direktører fra Odense, Aarhus og Aalborg kendskab til Sundhedsstyrelsens overvejelser om centralisering.

"Det er alt for sent. Det lugter af københavneri, hvor man vil samle tingene i hovedstaden. Det lugter af, at man vil samle funktionerne på Rigshospitalet, fordi man har brug for at udnytte de kvadratmeter, man vil bygge til Børneriget," siger Anders Kühnau, socialdemokratisk regionsrådsformand i Region Midtjylland til DR.dk.

I 2025 står det nye hospital Børneriget klar i København.

Sundhedsstyrelsen afviser i en mail til DR kritikken og skriver, at der ikke er tale om konklusioner, men tanker om mulige løsningsmodeller, som skal drøftes yderligere i arbejdsgruppen.

Formændene for de tre vestdanske regioner har nu kontaktet sundhedsminister Magnus Heunicke (Soc) om sagen.

 

Relaterede artikler

 

Like eller del denne artikel