Med det ene ben står Flemming Møller Mortensen fast på princippet om adgangen til behandling, og med det andet ben på princippet om mere sundhed for pengene.

Socialdemokraterne: Dyr medicin skal bruges, når den er nødvendig

DF´s Medicinråds-ordfører og flere formænd for patientforeninger har blikket stift rettet mod regionerne for tiden. De holder nøje øje med, om den medicin, der tidligere på efteråret blev afvist som standardbehandling af Medicinrådet, alligevel kommer enkeltpatienter til gode. Og det samme vil Socialdemokraternes sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen gøre.

MEDICINRODET?

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om Medicinrådet, der skal tage stilling til om og hvordan medicin skal bruges i det danske sundhedssystem.

Jeg kan love, at jeg vil følge det her meget tæt. Muligheden for at udskrive medicin til enkeltpatienter er der, og den skal bruges i de tilfælde, hvor det lægefagligt bliver vurderet rigtigst at gøre,” siger han og tilføjer:

”Men jeg vil også lade Medicinrådet få sin plads til at virke.”

Sundhedspolitisk Tidsskrift har bedt Flemming Møller Mortensen om hans syn på Medicinrådets virke hidtil og forventninger til det kommende arbejde. Og som mange andre omkring Medicinrådet står han med et ben i hver lejr: Med det ene ben står han fast på princippet om adgangen til behandling, og med det andet ben på princippet om mere sundhed for pengene. En svær balancegang, som formanden for Lægevidenskabelige Selskaber, Henrik Ullum, også tidligere har påpeget i artikelserien Medicinrodet? Men ikke umulig, mener Flemming Møller Mortensen.

”Jeg synes, vi traf meget nøgterne og modige beslutninger, da vi politisk sagde: Effektiv medicin skal ikke nødvendigvis være standardbehandling. Men når en læge vurderer, at et afvist præparat alligevel er det rigtige til en patient, så skal lægen have muligheden for at udskrive det med faglig begrundelse. Den balance fra det politiske system er jeg meget tilfreds med.”

Fra standard til vurdering

Om regionerne og Medicinrådet i praksis kan holde balancen, vil vise sig hen ad vejen. I mellemtiden skal de forskellige interessenter på medicinområdet til at omstille sig til en ny virkelighed, mener Flemming Møller Mortensen.

”Vi er et land, hvor der ikke tidligere har været en kritisk vurdering af medicinens pris, men hvor varerne bare skulle være på laveste hylde som standardbehandling mere eller mindre til alle. Nu kommer der et element af en vurdering. Det er klart, at det er en forandring, som mange parter skal vænne sig til.”

Følelser finder nemt vej til en debat, der handler om livsnødvendig medicin. Men Flemming Møller Mortensen advarer mod, at rådet rider med på følelsernes bølge.

”De største udfordringer for Medicinrådet er naturligvis at gøre brug af sagligheden og få kommunikeret det til sine omgivelser. For det er saglighed og faglighed, der skal ligge til grund for beslutningerne. Men vi kender jo også vores samfund som et samfund, hvor der lynhurtigt rejses pres og pression. Jeg ønsker for Medicinrådet, at man ikke kommer ud i en spænding, som vil give vanskelige vilkår.”

 

 

Om Medidinrådet

 • Medicinrådet blev oprettet 1. januar 2017 og afløste Rådet For Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin ( RADS) og Koordineringsrådet for ibrugtagning af sygehusmedicin (KRIS).
 • Medicinrådet er et uafhængigt råd, som udarbejder anbefalinger og vejledninger om lægemidler til de fem regioner
 • Medicinrådet vurderer, om nye lægemidler og nye indikationer kan anbefales som standardbehandling og udarbejder fælles regionale behandlingsvejledninger.
 • Nye lægemidler vurderes i forhold til effekt, eksisterende behandling og pris. Det skal give lavere priser og lægemidler, der er til størst mulig gavn for patienterne. Jo bedre dokumenteret effekt et nyt lægemiddel har, jo højere en pris er Medicinrådet parat til at acceptere.
 • Medicinrådet udsteder anbefalinger og vejledninger til regionerne med udgangspunkt i Folketingets syv principper for prioritering af sygehusmedicin.
 • Medicinrådets anbefalinger er ikke bindende for regionerne.

 

Medicinrådet arbejder med 6 kategorier for lægemidler

 • Kategori 1: Stor merværdi i form af vedvarende og stor forbedring, der ikke tidligere er opnået med et behandlingsalternativ. Det kan for eksempel være en markant øget overlevelsestid eller et langvarigt fravær af alvorlige sygdomssymptomer.
 • Kategori 2: Vigtig merværdi i form af markant forbedring. Det kan for eksempel være lindring af sygdomstilstanden eller en moderat stigning i overlevelsestid.
 • Kategori 3: Lille merværdi i form af moderat forbedring, som for eksempel kan være færre ikke-alvorlige sygdomssymptomer.
 • Kategori 4: Ingen merværdi sammenlignet med andre behandlinger.
 • Kategori 5: Negativ merværdi sammenlignet med andre behandlinger.
 • Kategori 6: Ikke-dokumenterbar merværdi, hvor effekten ikke kan måles for eksempel på grund af mangelfuldt videnskabeligt datagrundlag.

I England har man sat et konkret tal på, hvor meget det typisk må koste at sikre patienter et godt liv i et år. Spændvidden er på 200.000 til 400.000 kroner. Herhjemme er der ikke sat pris på, hvor meget man er villig til at betale for at løfte patienterne op i hver enkelt af kategorierne ved at tage nye lægemidler i brug.

  

Hvem sidder i Medicinrådet?

 • Formandskab for Medicinrådet: Lægefaglig direktør på Hospitalsenheden Horsens, Jørgen Schøler Kristensen, og vicedirektør på Herlev Hospita,l Steen Werner Hansen
 • Lægefaglig vicedirektør på Rigshospitalet Per Jørgensen (Region Hovedstaden)
 • Vicedirektør på Holbæk Sygehus, Knut Borch-Johnsen (Region Sjælland)
 • Lægefaglig direktør på Regionshospital Nordjylland, Claus Brøckner Nielsen (Region Nordjylland)
 • Lægefaglig direktør på Hospitalsledelsen Vest, Jens Friis Bak (Region Midtjylland)
 • Lægelig direktør på Odense Universitetshospital, Kim Brixen (Region Syddanmark)
 • Sygehusapoteker på Region Hovedstadens Apotek, Lars Nielsen (regionernes sundhedsdirektører i fællesskab)
 • Overlæge på Aarhus Universitetshospital/Aalborg Universitetshospital, Birgitte Klint Poulsen (regionernes Sundhedsdirektører)
 • Ledende overlæge på Bispebjerg Hospita,l Hanne Rolighed Christensen (regionernes sundhedsdirektører)
 • Professor Dorte Lisbeth Nielsen (LVS)
 • Professor Henning Beck-Nielsen (LVS)
 • Professor Niels Obel (LVS)
 • Direktør i Danske Patienter Morten Freil (Danske Patienter)
 • Direktør i Kræftens Bekæmpelse Leif Vestergaard (Danske Patienter)

Observatører:

 • Sektionsleder Marlene Øhrberg Krag (Sundhedsstyrelsen)
 • Overlæge Doris Johanne Hovgaard (ægemiddelstyrelsen)
 • Administrerende direktør Ida Sofie Jensen (Lif)

Tags: flemming møller mortensen, Medicinrodet?

Like eller del denne artikel