Midtjyske læger vil have habilitetsregler trukket tilbage

Region Midtjyllands beslutning om fra årsskiftet at forbyde regionens speciallæger industrisponsoreret efteruddannelse er hverken gennemtænkt eller nødvendig. Sådan skriver en række tillidsvalgte læger i et brev til regionsledelsen på vegne af speciallægerne i Region Midtjylland.

Faktisk ser lægerne helst, at beslutningen bliver trukket tilbage.

”Beslutningen forekommer uhensigtsmæssig og giver os anledning til at stille spørgsmål og undren i forhold til beslutningens tilblivelse (...) Vi ser allerhelst, at principbeslutningen bliver trukket tilbage – og at der i stedet påbegyndes en proces, der inddrager lægerne, og først analyserer behovet og 'problemets' omfang,” lyder det i brevet.

De midtjyske læger henviser til, at der ved Lægeforeningen Midtjyllands valgmøde den 30. oktober, hvor deltagerne i det politiske panel bestod af en del siddende og sikkert kommende regionsrådsmedlemmer, fra panelet udtrykt blev undren over processen og over, at det politiske bagland ikke er inddraget i beslutningen.

”Langt flertallet af deltagerne var imod - eller mente, at det var en forhastet beslutning, som behøvede en grundig fornyet sagsbehandling. Samtlige deltagere var enige i, at lægerne bør inddrages i belysningen af forslaget - og skulle det komme til fastholdelse - ikke mindst medinddrages til udarbejdelse af plan for lægers efteruddannelse,” lyder det i brevet.

Frygter forringet behandling

Lægerne understreger, at de ikke er imod gennemsigtighed, men derimod er stærkt bekymrede over udsigten til "væsentligt forringede vilkår for efteruddannelse, og dermed en afledt forringelse af patientbehandling.”

”Vi kan være bekymrede for, om regionen har det fulde overblik over, hvor megen nyttig efteruddannelse, der faktisk udbydes. Vi har en bekymring for, om regionen har afdækket dette behov endeligt, forinden dette iværksættes – samt om man som region er i stand til at imødekomme dette behov. Dette kan resultere i en stor udgift for regionen,” lyder det i brevet.

Som eksempel på, at man med forbuddet vil miste relevant efteruddannelse og skærpelse af speciallægernes kompetencer, nævner lægerne, at mange kurser inden for kirurgiske specialer omhandler generelle behandlingsprincipper og ikke kun det specifikke firmas produkt.

”Firmaerne stiller redskaber f.eks. robotter, ultralydsapparater eller videosøjler til rådighed til undervisning og træning samt betaler for indkøb af rekvisitter (f.eks. grise), der benyttes til denne træning. Det drejer sig om kurser, der på nuværende tidspunkt ikke udbydes i andet regi, og man kan således ikke tilmelde sig med egenbetaling,” lyder det i brevet.

Lægerne nævner også den mulighed, som konferencer giver for at skabe netværk med andre specialister både nationalt og internationalt til gavn for forskning og klinisk ekspertise.

Ressourcer til håndhævelse

Udover de konsekvenser for lægerne forbuddet vil have, nævner lægerne også, at selve håndhævelse af forbuddet vil indebære en lang række ikke ukomplicerede problemstillinger, f.eks.:

"Hvordan skal den enkelte læge bedømme hvilke kurser/kongresser, der er acceptable? Hvilke sanktioner påtænkes, hvis man fejlagtigt kommer på en industrisponseret konference/kursus? Hvad gælder for den efteruddannelse, der allerede er bestilt, men som ligger efter årsskiftet?  Hvordan forholder det sig med aktiviteter i lægens fritid?"

Lægerne er er bekymrede for, om regionen kommer til at anvende ikke ubetydelige ressourcer på kontrol og håndhævelse af forbuddet.

”Disse ressourcer kunne langt mere formålstjenstligt være brugt på patientbehandling og efteruddannelse - til gavn for patienterne. Med andre ord er der en risiko for, at forbuddet betyder flere kolde hænder og dårligere mulighed for netop udvikling og efteruddannelse,” lyder det i brevet.

 

Brevet er på vegne af speciallægerne i Region Midtjylland signeret af:

Lise Høyer, formand Lægeforeningen Midtjylland

Mikkel Seneca, formand Yngre Læger Region Midtjylland

Vibeke Ersbak, formand Regionsoverlægerådet

Steen Olesen, formand for Forum af Specialerådsformænd

 

Tags: Medicinrodet?, habilitetsregler, Lise Høyer, Mikkel Seneca, Vibeke Ersbak, Steen Olesen

Like eller del denne artikel