Jens Meldgaard Bruun til venstre og Thomas Benfield. De er blandt initiativtagerne til undersøgelse om overvægt og covid-19.

Læger vil forske på tværs af specialer: Måske er det ikke overvægt i sig selv, som er farligt for covidpatienter

Landets seks infektionsmedicinske afdelinger går nu sammen med Nationalt Center for Overvægt og Steno Diabetes Center Aarhus om at optrævle sammenhængen mellem svær overvægt og covid-19.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

"Der mangler evidensbaseret viden om det, der umiddelbart kan se ud som en entydig sammenhæng, men som kan have andre forklaringer," siger professor ved Institut for Klinisk Medicin på Aarhus Universitet, Jens Meldgaard Bruun, der sammen med bl.andre afdelingslæge på Infektionsmedicinsk afdeling på Aalborg Universitetshospital Jacob Bodilsen og professor Thomas Benfield, Infektionsmedicinsk afdeling på Hvidovre Hospital, har taget initiativ til undersøgelsen.

"Der har bl.a. været en stigmatisering af personer med svær overvægt i kølvandet på en overfladisk antagelse af sammenhængen mellem svær overvægt og covid-19, men der kan f.eks. være tale om sammenfald mellem svær overvægt og følgetilstande som type 2-diabetes, hjerte-kar-sygdom eller socioøkonomiske forhold, hvorfor der er et behov for at finde ud af, hvad der er op og ned på den umiddelbare antagelse, at sammenhængen afhænger af vægten alene," siger han.

Covid og svær overvægt

Individuals with obesity and COVID-19: A global perspective on the epidemiology and biological relationships, som blev publiceret i Obesity Reviews den 26. august 2020 og bygger på 75 kinesiske og engelsksprogede studier, som alle er blevet publiceret mellem januar og juni 2020, viser ret entydigt, at covid-19 går ekstra hårdt ud over mennesker med svær overvægt sammenlignet med mennesker med normal vægt: 46 procent større risiko for at blive smittet med covid-19, 113 procent større risiko for at blive indlagt, 74 procent større risiko for indlæggelse på intensiv afdeling og 48 procent større risiko for at dø af infektionen.

"Men trods tal er der behov for at gå dybere i den sammenhæng for at forstå, om det er overvægten i sig selv eller andre relaterede vilkår, der er afgørende for, om man har større risiko for at blive syg og dø af virus," siger Jens Meldgaard Bruun. 

Tværfaglig interesse

Sammenhængen mellem covid-19 og overvægt begyndte så småt at dukke op i de danske forskeres bevidsthed, da de første patienter blev indlagt på intensivafdelinger. I april begyndte der at dryppe tweets ind om, at man på sygehusene blandt de covid-19 positive observerede en større hyppighed af mennesker med svær overvægt end normalvægtige.

"Vi begyndte at tale sammen på tværs af specialer og blev enige om, at forskningsspørgsmålet var så interessant, at vi måtte dykke dybere ned i den sammenhæng. Mange symptomer og sammenhænge mellem covid-19 og sygdom er i dag stadig uafklarede. Vi kender f.eks. ikke årsagen til lugt- og smagsudfald, træthed etc. Og symptomerne peger ikke nødvendigvis på vægt, men kan skyldes andre faktorer, måske nogle af dem, som vi også ved er knyttet til svær overvægt f.eks. følgetilstande til svær overvægt, socioøkonomiske faktorer etc.

Unik mulighed for viden

Danmark har internationalt set en helt unik mulighed for at undersøge sammenhænge som disse mere minutiøst via CPR-, medicinske, sygdoms- og dødsårsagsregistre. Og registre på individniveau kan være med til at detaljere eksisterende viden og give ny indsigt i sammenhænge.

"I starten fløj det hele så hurtigt af sted, og alle mulige teorier så dagens lys. F.eks. var to typer hjertemedicin en overgang i fokus for at øge risikoen for at blive meget syg af covid-19, hvilket viste sig ikke at holde stik," siger Jens Meldgaard Bruun.

"Nu er der gået tid, og der er mere ro til systematisk at indhente data og blive klogere på sammenhængen mellem svær overvægt og covid-19."

Det optimale udkomme vil efter hans mening være at få en model, hvori forskerne kan teste eventuelle risikofaktorer, som udover BMI-værdier f.eks. kan være køn, geografi, kroniske sygdomme, socioøkonomiske forhold og lignende.

"Målet er jo både at skabe overblik og finde metoder til at identificere og blive bedre til at forebygge og behandle corona," siger han.

"Projektet er det første store, selvstændige studie i regi af det nye Nationale Center for Overvægt, og resultaterne af studiet forventes ikke før om tidligst et år. Blandt andet skal vi finde vægtdata på de patienter, der ikke blev vejet ved indlæggelse i pandemiens tid," siger han.

Tags: overvægt, corona

Like eller del denne artikel