"At EU-kommissionen nu har forhandlet en rammeaftale på plads, så vi i Danmark kan fylde vores lagre med remdesivir op, kan vi være meget tilfredse med og glade for," siger Flemming Sonne.

Danmark har fyldt lagrene med remdesivir

Danmark har nu nok af lægemidlet remdesivir, som bruges til covid-patienter. Med det nuværende smittetryk forventer vi dermed at have nok til at behandle de patienter, der har brug for det, oplyser regionernes indkøbsorganisation Amgros.

Remdesivir er et af de første lægemidler, der anvendes til behandling af covid-19. Et studie, som for et par uger siden blev offentliggjort i New England Journal of Medicine konkluderede, at remdesevir forkortede indlagte patienters ophold med fem dage, men at remdesivir ikke reducerede risikoen for at dø af covid-19. 

Remdesivir modtog akut godkendelse fra den amerikanske FDA i maj og er siden blevet godkendt til behandling af covid-19 patienter også i andre lande. Gilead udviklede oprindeligt stoffet til behandling af sygdomme forårsaget af Ebola-, Marburg-, Mers- og Sars-virussen.

EU har forhandlet sig frem til en aftale med Gilead om at levere remdesivir til alle lande i EU efter en nærmere beskrevet fordelingsnøgle. På den baggrund har Amgros efterfølgende forhandlet sig frem til en aftale om leveringen.

"At EU-kommissionen nu har forhandlet en rammeaftale på plads, så vi i Danmark kan fylde vores lagre med remdesivir op, kan vi være meget tilfredse med og glade for. Det er der mange gode kræfter, som har en aktie i. Her vil jeg gerne rose både regionerne, Lægemiddelstyrelsen og Gilead for samarbejdet om at sikre nok remdesivir til at behandle patienter i Danmark," siger Flemming Sonne, administrerende direktør i Amgros.

Da aftalen med Gilead er fortrolig, kan Amgros ikke oplyse omfanget af aftalen.

"Men med det nuværende smittetryk forventer vi at have nok til at behandle de patienter, der har brug for det. Skulle der blive brug for mere, har vi ifølge aftalen med Gilead mulighed for at øge leverancen," siger Flemming Sonne.

Tilbage i foråret lykkedes det Amgros at indgå en aftale med Gilead om at levere den første, men begrænsede mængde remdesivir til Danmark. Heller ikke dengang kunne Amgros fortælle, hvor meget remdesivir, Gilead valgte at donere til Danmark. Men det lykkedes at kunne behandle alle de patienter, som lægerne vurderede ville have gavn af det.

"Det skyldes især indsatsen fra det tværregionale forum for koordinering af medicin, stærkt hjulpet af landets infektionsmedicinere," siger Hanne Rolighed Christensen, ledende overlæge, ph.d, Bispebjerg og Frederiksberg Hospital, Klinisk Farmakologisk Afdeling.

"Sammen lykkedes det os meget hurtigt at udarbejdede behandlingsvejledninger, som vi løbende har auditeret. Dertil kommer, at vi løbende har diskuteret rationel anvendelse af remdesivir med undertiden daglige møder. På den måde er det lykkedes os at sikre, at alle patienter blev behandlet ens og evidensbaseret. Endelig har det haft stor betydning, at infektionsmedicinerne har været rigtig gode til at overholde indikationerne. Det har blandt andet betydet, at behandlingslængden som udgangspunkt ikke har varet mere end fem dage," siger Hanne Rolighed Christensen.

 

 


Fakta om remdesivir

  • Remdesivir er et antiviralt lægemiddel udviklet til behandling af RNA-virus.
  • I juli måned gav det europæiske lægemiddelagentur en betinget godkendelse til medicinen Veklury med remdesivir til behandling af covid-19 hos voksne og unge fra 12 år med lungebetændelse, der kræver supplerende iltbehandling. Remdesivir er således den første medicin til behandling af covid-19, der er blevet godkendt i EU.
  • At markedsføringstilladelsen er betinget betyder, at der fortsat indsamles data, og at der fortsat udføres yderligere forsøg, ligesom der er sikret en særligt tæt løbende opfølgning af eventuelle bivirkninger. For fortsat at kunne dokumentere effektiviteten og sikkerheden ved brugen af remdesivir mod covid19, skal lægemiddelvirksomheden forelægge de endelige, samlede data inden december 2020.

Kilde: Amgros

 

Tags: corona

Like eller del denne artikel