Forsøget viste også, at patienterne på remdesivir havde 12 dage på hospital mod 17 dage for dem på placebo. For dem, som havde behov for ilt, havde på remdesivir færre dage, hvor de havde behov for ilt (13 mod 21 dage).

Endelig rapport: Så godt virker remdesivir

En endelig rapport fra det multinationale placebokontrollerede ACTT-1-forsøg bekræfter, at remdesivir er effektivt og tolereres godt samt forkorter den periode, hvori patienter er syge af covid-19.

I maj 2020 modtog remdesivir de amerikanske sundhedsmyndigheder FDA’s godkendelse til anvendelse som særlig nødbehandling af svær covid-19 på grundlag af en foreløbig rapport om et forsøg hermed. I august 2020 udvidede FDA indikationen til at omfatte alle indlagte voksne og børnepatienter med mistanke om eller laboratoriebekræftet covid-19-infektion uanset sværhedsgrad.

"Vores resultater er i overensstemmelse med resultaterne i den foreløbige rapport: Et 10-dages forløb af remdesivir var bedre end placebo i behandlingen af indlagte patienter med covid-19," rapporterer en forskergruppe ledet af læge John H. Beigel fra Division of Microbiology og Infectious Diseases ved National Institute of Allergy og Infectious Diseases i studiet Remdesivir for the Treatment of Covid-19 — Final Report offentliggjort i i New England Journal of Medicine.

Lægemidlets udvidede indikation var ikke baseret på ACTT-1-studiet ifølge læge, John H. Beigel.:

”Andre data har vist, at remdesivir forkorter tiden til bedring hos patienter med mildere forløb. I vores undersøgelse var lungebetændelse et krav for rekruttering,” forklarer Beigel.

Ifølge de netop offentliggjorte og endelige ACTT-1-data var mediantiden til bedring 10 dage for dem på remdesivir mod 15 dage for dem, der var tilfældigt udvalgt til at få snydemedicin, placebo. Altså en helbredelsesrate, der ifølge forskerne var en tredjedel hurtigere ved anvendelse af remdesivir.

Forsøget viste også, at patienterne på remdesivir havde 12 dage på hospital mod 17 dage for dem på placebo. For dem, som havde behov for ilt, havde på remdesivir færre dage, hvor de havde behov for ilt (13 mod 21 dage).

Selvom der var lavere dødelighed i den gruppe, som fik remdesivir (6,75 vs. 11,9 procent, så nåede resultatet ikke statistisk signifikans, sagde Dr. Beigel, men "dødeligheden bevægede sig i samme retning som de andre nøglemål."

Ifølge undersøgelsesundersøgerne var typerne af bivirkningshastigheder på remdesivir, som hæmmer viral replikation, "generelt ens i remdesivir- og placebogrupperne."

I ACTT-1 studiet fik 1.062 patienterenten remdesivir (200 mg dosis efterfulgt af 100 mg dagligt i op til ni dage) eller placebo. Patienter blev indrulleret i Nordamerika, Europa og Asien.

Dataene fra ACTT-1 bekræfter en fordel ved remdesivir for hospitaliserede covid-19-patienter med svær sygdom, men Dr. Beigel sagde, at han er enig med den nuværende FDA-indikation, der understøtter behandling hos enhver indlagt covid-19-patient.

”Vi så større fordele hos patienter med mere alvorlige infektioner. Fordelene er ikke så store hos patienter med mild sygdom, men jeg mener, at remdesivir bør overvejes hos enhver indlagt patient,” sagde Beigel, hvis synspunkt ifølge online magasinet, MDedge også deles af andre eksperter:

”Jeg ville give dette lægemiddel til alle på hospitalet, der var inficeret med covid-19, forudsat at der var tilstrækkelig forsyningskapacitet og ikke behov for rationering,” siger læge og professor i intern medicin, Donna E. Sweet, MD, University of Kansas, Wichita. Og hun fortsætter:

”Denne form for reduktion i restitutionstiden betyder en reduktion i potentiel eksponering for hospitalspersonaler, et reduceret behov for personligt beskyttelsesudstyr, og det vil frigøre senge på intensivafdelingerne,” siger Sweet, der også er redaktionelt rådgivende bestyrelsesmedlem for Internal Medicine News.

En specialist i infektionssygdomme ved University of Minnesota, læge og professor, David R. Boulware, anser også remdesivir for at have en vigtig rolle i forhold til at spare hospitalsressourcer:

”Reduktion i tid til bedring er til gavn for sundhedsvæsnerne ved at opretholde kapaciteten af hospitalssenge,” erklærer Boulware, der ser de største fordele af præparatet hos patienter med en moderat grad af sygdom. Patienter som han definerer som værende syge nok til at blive indlagte og med behov for ilt, men alligevel ikke så alvorligt syge, at de har behov for respirator:

”Dette udelukker ikke en fordel hos dem med mere alvorlig eller mildere sygdom, men patienter med mild sygdom vil sandsynligvis komme sig uanset - eller på trods af - hvilken behandling de modtager," siger David R. Boulware.


Fakta om Remdesivir

Remdesivir er fremstillet af lægemiddelproducenten Gilead Sciences og var det første lægemiddel, der fik særlig hastetilladelse fra FDA til brug mod covid-19, eftersom remdesevir forhindrer vira i at replikere sig selv ved at indsætte sig selv i nye virale gener. Remdesivir blev oprindeligt testet som et antiviralt middel mod ebola og hepatitis C, men demonstrerede kun forholdsvist svage resultater.

Den 8. oktober indgik EU aftale med medicinalselskabet Gilead om køb af 500.000 behandlinger med remdesivir til coronapatienter.

Tags: corona

Like eller del denne artikel