Da Kræftens Bekæmpelse interviewede danskere om sammenhængen mellem kræft og overvægt, blev interviewerne ofte mødt med mistro fra de adspurgte over for en sammenhæng mellem overvægt og kræft. "Nogle troede simpelthen, vi talte usandt, når vi fortalte om sammenhængen," siger chefkonsulent i Kræftens Bekæmpelse, Gitte Laub Hansen.

Kræftens Bekæmpelse lancerer kampagne om overvægt: Vi kobler to tabuer

Når Kræftens Bekæmpelse i dag skyder kampagnen Et ufedt budskab i gang, er det velvidende, at to tabuer adresseres på samme tid. Hvis kampagnen skal nå sit mål, at styrke danskernes viden om sammenhængen mellem kræft og overvægt, kræver det derfor finfølelse.

DE TUNGE  DANSKERE

Tema på Medicinske Tidsskrifters sider om de stadigt tungere danskere. 

"Kræft og overvægt er hver især vanskelige emner, og skal vi gøre os håb om at nedbryde tabuer, må vi gå forsigtigt frem uden at sprede skræk og rædsel," siger chefkonsulent i Kræftens Bekæmpelse, Gitte Laub Hansen.

Det er organisationens første mediekampagne om overvægt, og ifølge Kræftens Bekæmpelses egne undersøgelser er der hårdt brug for at udbrede viden om sammenhængen mellem kræft og overvægt. 81 procent af befolkningen ved, at overvægt kan medføre hjerte-kar-sygdomme, og 86 procent, at der er en øget risiko for at udvikle type 2- diabetes. Men den monitorering, Kræftens Bekæmpelse og Sundhedsstyrelsen gennemførte i foråret 2019, viser, at kun 22 procent er klar over, at overvægt kan medføre kræft. Uden svarmuligheder er denne andel kun 5 procent.

"Så manglen på viden er meget stor," siger Gitte Laub Hansen.

"Derfor håber vi, at mere faktuel viden kan gøre det nemmere at tale om, at der er en sammenhæng mellem overvægt og kræft." 

En følsom samtale

I forbindelse med de forberedende målgruppeanalyser, hvor Kræftens Bekæmpelse interviewede danskere om sammenhængen mellem kræft og overvægt, oplevede man ifølge Gitte Laub Hansen også at blive konfronteret med den følsomhed, der er knyttet til begge helbredsudfordringer.

"Vi blev ofte mødt med mistro over for en sammenhæng, og nogle troede simpelthen, vi talte usandt, når vi fortalte om sammenhængen," siger hun.

"Det illustrerer både emnets følsomhed og kompleksitet. Både overvægt og kræftsygdomme er forbundet med stigmatisering, skyld og skam, og såvel mennesker med kræft som overvægt føler ofte, at det er deres egen skyld, og at de ”bare” kunne have levet sundere."

En nødvendig åbenhed

Der er i dag evidens for, at mindst 13 kræftformer har sammenhæng med overvægt, og den liste bliver hele tiden længere. Overvægt er nu den anden hyppigste årsag til kræft, men bl.a. engelske forskere spår, at overvægt i 2043 kan have overhalet rygning, som har indtaget en mangeårig førsteplads, bl.a. fordi flere får overvægt mens færre ryger.

Når overvægt og kræft er i vækst, er både aftabuiseringen og mere viden ifølge Gitte Laub Hansen vigtig.

"Det er helt centralt for, at vi sammen kan gøre noget ved problemerne," siger hun.

"Med kampagnen håber vi at engagere målgrupperne, så den svære snak om overvægt kan blive lettere. For så længe, vi ikke kan tale om problemerne, kan vi heller ikke gøre noget ved dem."

Den fedmefremmede kultur til debat

Kampagnen har også som et af sine hovedmål at få befolkningen til at reflektere over, hvordan indretningen af samfundet har indflydelse på overvægt, og hvilke roller fx tilgængelighed af usunde mad- og drikkevarer spiller for stigningen i andelen af befolkningen med overvægt og ikke mindst svær overvægt.

"Mennesker vælger jo ikke bevidst at veje for meget, men de lever i et fedmefremmende samfund, hvor ”gode” tilbud fører til indkøb af mere usund mad i store portioner og mere sodavand," siger Gitte Laub Hansen.

"Derfor er det også vigtigt for os, at kampagnen kan være med til at engagere målgrupperne i en diskussion om samfundsansvar."

I samarbejde med andre, f.eks. i regi af Rådet for Sund Mad og Innovationspartnerskabet, som begge er offentlige private partnerskaber, der beskæftiger sig med at forebygge overvægt, arbejder Kræftens Bekæmpelse også med at aktivere et fælles sundhedsansvar.

"I disse samarbejder sættes f.eks. fokus på portionsstørrelser, og sammen med producenter, foodservice og detailhandlen diskuterer vi, hvordan vi kan undgå tilbud på store pakker og portioner og andre fedmefremmende elementer i forretninger og restauranter," siger Gitte Laub Hansen.

"På sigt vil det også være ønskeligt, at der politisk gøres noget radikalt ved overvægtspandemien med en mere strukturel tilgang som f.eks. afgiftsregulering, bedre mærkning og regler for markedsføring til børn."

Tags: overvægt

Like eller del denne artikel