Jørgen Grønnegård Christensen skal samle et eksperthold og stå for udredningen.

Kendt professor og 5 eksperter skal kulegrave Danmarks håndtering af coronakrisen

Regeringens håndtering af coronakrisen bliver nu omdrejningspunkt for en stor undersøgelse.

En uvildig ekspertgruppe anført af professor emeritus Jørgen Grønnegård Christensen skal stå for udredningen. Værd er det at bide mærke i, at der er tale om en udredning. Der bliver således ikke tale om at placere et eventuelt ansvar.

Det er et bredt politisk flertal, som ønsker at kaste lys over de beslutninger, som lå til grund for nedlukningen af Danmark fra 13. marts og vedtagelsen af love, hvis lige ikke er set siden krigstiden, og som har fået stor betydning for både sundhedsvæsenet, samfundsøkonomien som for borgernes frihedsrettigheder.

Et politisk flertal bestående af Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance har onsdag besluttet at lade en uvildig ekspertgruppe stå for en udredning af håndteringen af COVID-19. Gruppen skal både undersøge sundhedsvæsnets beredskab og de beslutninger, der lå til grund for nedlukningen af Danmark, da pandemien ramte Danmark i marts i år.

Det er samme undersøgelsesform, som blev brugt i forbindelse med udredningen af Danmarks militære engagement i Kosovo, Irak og Afghanistan.

Jørgen Grønnegård Christensen skal bistå med at sammensætte et hold på fem eksperter med dyb viden inden for jura, økonomi og samfunds- og sundhedsvidenskab.

”Danmark har været gennem en ekstraordinær krise. På kort tid skulle Folketinget tage vidtrækkende beslutninger med store konsekvenser for folks liv og økonomi. Udredningen skal hjælpe med, at vi drager læring af et indgreb af historiske dimensioner, så vi kan stå bedre rustet, hvis Danmark igen bliver ramt af en pandemi”, siger Folketingets formand, Henrik Dam Kristensen i en pressemeddelelse.

Arbejdet med udredningen skal følges af en undergruppe under Udvalget for Forretningsordenen.

Karsten Lauritzen (V) er formand for undergruppen.

”Jeg er utroligt glad for, at stort flertal i Folketinget er endt med at bakke op om en ekspertudredning. Det tjener folkestyret til ære, at et flertal ønsker ikke blot at undersøge regeringen, men også egne politiske beslutninger i form af hastelovgivning. Der kunne næppe findes nogen mere kvalificeret samfundsforsker end Jørgen Grønnegård Christensen til at stå i spidsen for arbejdet. Der er grund til at glæde sig over, at han har indvilget i opgaven”, siger han.

Ekspertgruppen vil evaluere perioden fra begyndelsen af januar, hvor det begyndte at stå klart, at coronavirus ville sprede sig fra Kina, og frem til at Danmark begyndte den gradvise genåbning i maj måned.

Ekspertgruppen kan ikke forvente at få adgang til alle akter, da der ikke er tale om en kommission, som kan tvinge regering og embedsfolk til at udlevere materiale.

Ifølge tidsplanen vil ekspertgruppen forelægge resultaterne af deres udredning i januar 2021.

Tags: corona

Like eller del denne artikel