Jørgen Schøler Kristensen (til venstre) og Steen Werner Hansen er urokkelig hvad angår habilitetsreglerne.

Medicinrådsformænd: Vores habilitetsregler står fast

De to formænd for Medicinrådet, Steen Werner Hansen og Jørgen Schøler Kristensen, synes, at rådets habilitesreglert har fyldt alt for meget i debatten. Og habilitetsreglerne bliver der ikke lavet om på, siger de.

F.eks. har debatten om habilitetsreglerne helt overskygget Folketingets syv principper for prioritering af sygehusmedicin.

“Dem skulle vi meget hellere i fællesskab  fokusere på at omsætte i praksis”, skriver de i et debatindlæg i dag, 2. november, på Altinget.

“Medicinrådets habilitetspolitik er vigtig, men den er kun et middel til at sikre uvildighed. Og debatten om den skal ikke overskygge Medicinrådets egentlige opgave, som er og bliver at skabe grundlag for, at patienterne får de bedst mulige vilkår, at den bedst mulige behandling bliver tilgængelig, og at det sker til en rimelig pris,” skriver de videre.

Steen Werner Hansen og Jørgen Schøler Kristensen giver bl.a. udtryk for, at de undrer sig over kritik fra de Lægevidenskabelige Selskaber (LVS). LVS har kritiseret, at Medicinrådet har fået mulighed for at bede regionerne om at udpege en formand til et fagudvalg, hvis LVS ikke kan finde en egnet kandidat.

“Forestiller LVS sig virkelig, at Medicinrådet skulle sætte sit arbejde i stå og dermed tilgangen af nye lægemidler til patienterne, hvis LVS ikke kan levere formænd til vores fagudvalg, når vi selv kan finde dem på hospitalerne?,” skriver Steen Werner Hansen og Jørgen Schøler Kristensen.

Tags: habilitet, Medicinrådet, Steen Werner Hansen, Jørgen Schøler Kristensen., habilitetsregler

Like eller del denne artikel