Mikkel Gjesing Callsen.

Konstitueret efter Ulrich Fredberg: Vi vil stadig tilbyde lavdosis-CT som alternativ til røntgen

Efter at have fyret Ulrich Fredberg 27. april som ledende overlæge i den medicinske del af Diagnostisk Center, Regionshospitalet Silkeborg, har hospitalsledelsen ved Hospitalsenhed Midt nu konstitueret en substitut - en læge, som har været med til at udtrykke mistillid til den kollega, han nu skal sidde i ledelsen sammen med.

Det er Mikkel Gjesing Callsen, 45, der nu er blevet konstitueret som ledende overlæge på centret, som har knap 500 ansatte.

Mikkel Gjesing Callsen er speciallæge i intern medicin inden for reumatologi og har været ansat som overlæge i Diagnostisk Center siden 2015. Han har også taget en del af sin lægelige hoveduddannelse i Diagnostisk Center.

Mikkel Gjesing Callsen var en af 49 læger fra Diagnostisk Center, som i en fællesskrivelse til hospitalsledelsen protesterede over Fredbergs fyring og samtidigt udtrykte meget stærk mistillid til den leder, som står i spidsen for den radiologiske afdeling på Diagnostisk Center, Lasse Nørgaard. Mikkel Gjesing Callsen indtræder nu i Diagnostisk Centers centerledelse, som består af netop Lasse Nørgaard og derudover oversygeplejerske Knirke Hartmann Thomsen.

Lægernes utilfredshed med Lasse Nørgaard kulminerede, efter at han den 26. februar sendte en såkaldt bekymringsmail til hospitalsledelsen, hvor han stærkt kritiserer Ulrich Fredberg og hans ledelse.

Hospitalsledelsen har konstitueret Mikkel Gjesing Callsen på anbefaling og støtte fra de specialeansvarlige medicinske overlæger og efter dialog med den øvrige centerledelse i Diagnostisk Center.

Sundhedspolitisk Tidsskrift: Skal man sige tillykke med konstitueringen som ledende overlæge?

Mikkel Gjesing Callsen: “Det er på en rigtig ærgerlig baggrund, at dette sker. Ulrich var en meget vellidt og særdeles dygtig leder”.

Sundhedspolitisk Tidsskrift: Nu skal du samarbejhde med Lasse Nørgaard, som du har udtrykt mistillid til. Hvordan vil du kunne det?

"Jeg er blevet bedt om at træde ind i rollen, og jeg tager opgaven, fordi det er meget vigtigt for mig, at vi kan fortsætte den udvikling og ånd, som er særlig for Diagnostisk Center. Jeg er forpligtet til at til at søge samarbejdet med alle samarbejdspartnere, herunder også hospitalsledelsen og den resterende del af centerledelsen. Hvis ikke det var mit ønske, skulle jeg ikke have sagt ja til at træde til som konstitueret ledende overlæge.”

Sundhedspolitisk Tidsskrift: Tror du, at samarbejdet vil fungere?

“Det håber jeg. Vi har udfordringer, og det har vi også talt om. Men vi har fokus på samarbejdet og fokus på at arbejdet med at sikre patienterne de optimale patientforløb.”

Vil I stadig tilbyde lavdosis CT til patienter?

“Ja, lavdosis CT vil være et alternativt tilbud til røntgen for de patienter, hvor lægen ikke har mistanke om kræft. Er der mistanke om kræft, bliver de henvist til kræftpakkerne.”

Hvordan er det anderledes end det, som hidtil har været tilbudt i Silkeborg? Der har lægerne jo også henvist til kræftpakker ved mistanke om kræft?

“Der er andre, der er endnu mere inde i alle detaljerne i denne sag end jeg, som kan udtale sig mere detaljeret”.

Mikkel Gjesing Callsen er konstitueret som ledende overlæge indtil udgangen af 2020. Hospitalsledelsen tager i efteråret initiativ til, at stillingen som ledende overlæge, medicin, Diagnostisk Center, kommer i opslag.

Tags: Fredberg-sagen

Like eller del denne artikel