Ultralyd kan måske forudsige komplikationer hos corona-patienter

Et nyt studie skal undersøge om ultralydsscanninger af hjerte og lunger kan hjælpe til at risikoinddele COVID-19 patienter allerede ved indlæggelsen.

Forskere fra Herlev og Gentofte Hospital og Bispebjerg og Frederiksberg Hospital vil nu i et studie undersøge, om en ultralydsundersøgelse af lunger og hjerte kan forudsige, hvilke patienter smittet med coronavirus, der er i særligt høj risiko for at få alvorlige komplikationer til infektionen – at udvikle akut respiratorisk distress syndrom, at blive indlagt på intensivafdeling eller gennemgå anden akut forværring under indlæggelse med COVID-19.

Forskerne stiler mod at publicere resultaterne af den akutte del af studiet hurtigst muligt, fortæller læge og forskningsleder Tor Biering-Sørensen, og forhåbningen er, at kunne være med til at mindske konsekvenserne af COVID-19-pandemien:

”Med en simpel ikke-invasiv undersøgelse, vil vi – håber vi – være i stand til at prioritere en mere intensiv overvågning og behandling af de patienter, der er i særlig høj risiko for at få et alvorligt forløb. Vi ved, at det øger overlevelsen at få folk tilstrækkeligt tidligt i intensiv behandling og få dem hurtigt nok lagt i respirator, således at deres eget system bliver aflastet.”

20 procent af patienterne har påvirket hjertemuskel

Studiet vil også i dets ikke-akutte fase give et indblik i, hvordan infektionen påvirker hjertet på længere sigt, da alle patienter også vil få foretaget en grundig hjerteundersøgelse, når infektionen er overstået, ligesom forskerne vil følge patienterne fremadrettet, for at se, om de udvikler hjertekar-sygdomme som en bivirkning til infektionen, fortæller Tor Biering-Sørensen:

”Endnu ved vi ikke, om COVID-19 kan føre til hjertekar-sygdom, men det er sandsynligt, da COVID-19 formodes at følge mønsteret for en almindelig influenza-virus, hvor hjertepåvirkning er almindeligt kendt. Der er begrænsede data på COVID-19 for nuværende, men vi kan se, at hos omkring 20 procent af de patienter, som bliver indlagt med COVID-19, er hjertemusklen påvirket af infektionen.”  

Viden og resultater i spil fra maj

Studiet inkluderer så mange patienter som muligt, både patienter med kendt hjertesygdom og patienter uden hjertesygdom, fortæller Tor Biering-Sørensen. Patienterne er indlagt på Region Hovedstadens hospitaler med en laboratoriebekræftet diagnose af COVID-19. De første resultater vil være klar i løbet af den kommende måned, og forskernes forhåbning er, at den viden og de resultater, som kommer ud af studiets akutte fase kan bringes hurtigst muligt i spil i sundhedsvæsenet. Forhåbentlig allerede fra maj måned.

Like eller del denne artikel