Skip to main content

Sundhedspolitisk Tidsskrift

Formand for Lungeforeningen: Derfor tror jeg ikke, at det går os som i Italien

De danske hospitaler er lige nu i fuld sving med kompetenceudvikling for at kunne håndtere det forventede snarlige indryk af corona-syge patienter, hvoraf Sundhedsstyrelsen vurderer at 3.000 vil få behov for intensiv behandling i løbet af de kommende tre-fire måneder. Samtidig bliver antallet af intensive patienter og døde ved med at stige i Italien. Men formand for Dansk Lungeforening, Torben Mogensen, har et håb om, at kulturforskelle mellem Danmark og Italien måske kan betyde færre ældre smittede danskere.

”Når man ser på data fra Italien, er det ikke kun det stigende antal smittede, meget syge og døde, der slår én. Det er også den forholdsvis store mængde ældre mennesker blandt de syge, som er bemærkelsesværdig. Antallet af ældre er højere end i Kina og Sydkorea. Hvorfor det er sådan, ved vi naturligvis ikke endnu. Men man kunne godt få den tanke, at det måske skyldes Italiens anderledes familiemønster, hvor unge mennesker enten fortsat bor hjemme op i en høj alder eller kommer meget, meget mere hjem til forældrene, som de så smitter på grund af deres egne, meget mere omkringfarende liv,” siger Torben Mogensen, der tidligere har været vicedirektør på Hvidovre Hospital og er uddannet speciallæge i anæstesiologi.

Sundhedsstyrelsen vurderer, at cirka 600.000 danskere vil være smittede inden sommer. I Italien har cirka 10 procent af de registrerede, smittede patienter brug for intensiv behandling, svarende til at 60.000 danskere i princippet måske ville kunne få brug for intensiv behandling. Tilsvarende viser de italienske tal, at cirka halvdelen af de registrerede syge har brug for en seng på hospitalet, altså svarende til 300.000 danskere.

Men sådan kan man ikke stille tingene op ifølge Torben Mogensen, som påpeger, at man skal huske at tage højde for, at der kan være store mørketal i Italien i form af mennesker, som nok er smittede, men som ikke er særligt syge og derfor helt uden kontakt med det italienske sundhedsvæsen: 

”Hvis det er rigtigt, at det italienske mørketal er højt, så er der jo et tilsvarende antal færre procent mennesker, som ikke behøver behandling og intensive senge. De hurtigt stigende smittetal i Italien tyder på et højt mørketal, men vi ved det ikke. Ligesom vi selvfølgelig heller ikke kender mørketallet i Danmark, for vi rider på en tiger med bind for øjnene. Men jeg håber og tror på, at vi kan magte opgaven. Det skal nok gå. Selv om jeg selvfølgelig kan tage fejl, og det ender med, at det går helt galt.”

Godt rustede

En del af sin foreløbige optimisme omkring de danske sygehuses mobilisering og kommende evner til at kunne magte omstillingen til at kunne håndtere et forventet højt antal coronasyge danskere, bygger Torben Mogensen blandt andet på erfaringer fra svineinfluenzaen i 2009:

” Vi lavede dengang et stort arbejde i forhold til det danske pandemiberedskab, som betyder, at vi er godt rustede. Men det er klart, at det ikke ændrer ved, at der lige nu skal ske opkvalificering af personale til at kunne pleje de syge. Det er især sygeplejersker, vi har brug for. Sygeplejersker, som blandt skal uddannes og opkvalificeres til at arbejde ved de intensive senge og respiratorer. Ligesom personalerne også skal opkvalificeres i, hvordan de ikke bringer smitte videre, og hvordan de undgår selv at blive smittede.

Mens de danske hospitaler og personale således opkvalificerer og ruster sig, og ikke-akutte undersøgelser, behandlinger og operationer udskydes, er der fortsat ingen der ved, hvor mange patienter man skal forberede sig på at skulle pleje og behandle på hospitalerne i den kommende tid:

”Den næste uge bliver afgørende. Det er i løbet af den og den efterfølgende uge, at vi får rigtig indsigt i, hvor mange smittede og syge vi har.  Og dermed også i hvor høj grad, at denne pandemi kommer til at gå ud over andre patientgrupper i form af udskydelse af ikke presserende sygdomme, men måske også af visse cancerpatienters behandlinger," siger Torben Mogensen.

Tags: corona

Del artikler