Hospitalerne henviser patienter til rygestop

​Alle patienter vil fra maj blive screenet for rygevaner, når kommuner og region underskriver en samarbejdsaftale, der netop er tiltrådt af hovedstadskommunernes samarbejdsorganisation KKR - og nu skal behandles i de 29 kommuner.

”Tobakken er den største dræber - vi er simpelthen nødt til at hjælpe flere mennesker til et rygestop. Indsatsen er allerede i gang i kommunerne omkring Herlev, Hvidovre og Bispebjerg hospitaler, men det skulle gerne udvides til en systematisk indsats i alle kommuner, så det ikke er postnummeret, der afgør, om man får god hjælp til at stoppe rygningen. Cirka hver tiende adspurgte ryger siger 'ja tak' til at få sendt en henvisning til kommunen,” siger regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S).

Qasam Nazir Ahmad (AL), som er formand for Regionens Udvalg for Forebyggelse og Sammenhæng, fortæller, at regionen har udarbejdet en plan og har prioriteret tre indsatser, der alle har med tobak at gøre.

”Udover samarbejdet med kommunerne om en rygestopindsats så er der en indsats for at hjælpe ungdomsuddannelserne med at blive røgfri, ligesom der fra 1. januar er indført røgfri arbejdstid blandt regionens cirka 40.000 medarbejdere.”

Aftalen om rygestop skal sikre, at alle rygere, der har kontakt til et hospital eller med psykiatrien i Region Hovedstaden, og som har ønske om at deltage i et rygestopforløb, bliver henvist til et tilbud i hjemkommunen. Ifølge aftalen skal borgen kontaktes af kommunen senest en uge efter, at han eller hun har været i kontakt med hospitalet.

Virker bedre, når lægerne siger det

Borgmester Steen Christiansen (S), Albertslund Kommune og formand for KKR mener, det er en meget vigtig aftale, der nu er sendt ud til de enkelte kommuner til endelig godkendelse.

”Rygning er den allerstørste trussel mod borgernes helbred, og vi må bare erkende, at det kan være svært for os i kommunerne at få borgere, der ryger, til at tage imod rygestopforløb. Det gør større indtryk, når det er læger og andet hospitalspersonale, der foreslår et rygestop.”

Indsatsen med den systematiske henvisning skal gå i gang 1. maj. Det er kommunerne selv, der skal tilrettelægge og finansiere egne rygestoptilbud. Tidligere har der været nationale midler øremærket til nikotinerstatninger til udvalgte borgergrupper, men den ordning er ophørt og er derfor ikke en del af det tilbud, som rygerne vil modtage.

Like eller del denne artikel