Flere overtrædelser af de maksimale ventetider for kræftpatienter

Regionerne indberettede flere overtrædelser af de maksimale ventetider for patienter med kræft i 2019 end i 2018. Det viser en opgørelse fra Sundhedsstyrelsen.

I 2019 var der i alt 154 overtrædelser af de maksimale ventetider for patienter med kræft. I 2018 var tallet 111.

Region Midtjylland har samlet set haft flest overtrædelser i 2019, nemlig 72, fremgår det af opgørelsen. Herefter følger Region Hovedstaden med 30 overtrædelser og Region Syddanmark med 24.

December var den måned i 2019 med samlet set flest overtrædelser, nemlig 29, viser opgørelsen. Overtrædelserne er fordelt således:

  • 11 gang i Region Syddanmark
  • 9 gange i Region Midtjylland
  • 5 gange i Region Hovedstaden
  • 3 gange i Region Sjælland
  • 1 gang i Region Nordjylland

I Region Syddanmark ventede patienterne mellem fem og 46 dage længere, end reglerne tillader. Den ene overtrædelse skyldes en menneskelig fejl, mens de ti andre skyldes en menneskelig fejl i forbindelse med en manuel gennemgang af patientlister som følge af en fejl i et IT-system. Desuden har regionen samtidig indberettet fire overtrædelser for november 2019. Regionen har oplyst, at de har skærpet indsatsen, og at patienterne er blevet informeret om fejlen og klagemuligheder.

I Region Midtjylland ventede patienterne mellem to og 32 dage længere, end reglerne tillader. Tre af tilfældene skyldes menneskelige fejl, mens seks af tilfældene skyldes kapacitetsproblemer. Regionen har oplyst, at de involverede hospitaler har gennemgået forløbene, og at de har særligt fokus på at informere patienterne korrekt.

Region Midtjylland har i øvrigt indberettet 25 yderligere overtrædelser af reglerne om de maksimale ventetider for perioden april til juni og august til september 2019. Patienterne ventede mellem en og ni dage længere, end reglerne tillader. Regionen har oplyst, at 22 af de 25 ekstraindberetninger er forårsaget af implementeringen af IT-systemet LPR3, hvor afdelingerne ikke havde adgang til deres opfølgnings- og early warning-systemer. To andre tilfælde skyldes menneskelige fejl, mens den sidste fejl skyldes kapacitetsudfordringer.

I Region Hovedstaden ventede patienterne mellem to og 35 dage længere, end reglerne tillader. Det ene tilfælde skyldes en visitationsfejl, en anden en menneskelig fejl, mens tre af tilfældene skyldes midlertidig manglende kapacitet. Regionen har oplyst, at patienterne er blevet informeret om, at patientrettigheden ikke har været overholdt.

I Region Sjælland ventede patienterne mellem to og syv dage længere, end reglerne tillader. Overtrædelsen skyldes i et tilfælde en menneskelig fejl, mens to af tilfældene skyldes en midlertidig underbemanding. Regionen har oplyst, at patienterne vil blive kontaktet og informeret om overskridelsen.

Region Sjælland har i øvrigt indberettet fem yderligere overtrædelser af reglerne om de maksimale ventetider for perioden april til juni 2019. Patienterne ventede mellem en og fem dage længere, end reglerne tillader. De fem overtrædelser er kommet frem efter en audit gennemgang af en række forløb. Regionen har oplyst, at de vil kontakte patienterne og informere om overtrædelserne.

I Region Nordjylland ventede patienten seks dag længere, end reglerne tillader. Overtrædelsen skyldes en menneskelig fejl.

Sundhedsministeriet indførte fra den 1. marts 2012 skærpede krav til regionernes indberetning om deres overholdelse af bekendtgørelsen om maksimale ventetider. De indebærer, at regionerne hver måned skal oplyse Sundhedsstyrelsen om, hvorvidt de har overholdt reglerne om de maksimale ventetider hos de konkrete patienter, der er blevet henvist til at blive udredt og behandlet for kræft samt visse hjertesygdomme.

Fremover vil regionernes indberetning af overtrædelser af reglerne om de maksimale ventetider blive offentliggjort ved opdatering af en tabel på Sundhedsstyrelsens hjemmeside den 25. i hver måned. Sundhedsstyrelsen vil desuden udarbejde en årsopgørelse af indberetningerne.

Tags: ventetider

Like eller del denne artikel