"Som borgere skal vi føle os trygge og have tillid til det system, der omgiver os. En ordentlig beskyttelse er helt afgørende og særligt i en sårbar situation, hvor man har været ude for en ulykke og har lidt skade," sagde Simon Kollerup.

Ulykkesramte danskere skal nu have uvildig vurdering i forsikringssager

Danmark får nu et helt nyt organ, som skal hjælpe skadesramte danskere i erstatningssager mod deres forsikringsselskaber.

Det sagde erhvervsminister Simon Kollerup (Soc.) tirsdag i et samråd i Erhvervsudvalget.

Danskere, som kommer ud for en ulykke, får i dag i realiteten deres mén-grad afgjort på baggrund af speciallægeerklæringer, som er udarbejdet af læger, der er aflønnet af det forsikringsselskab, der skal betale erstatningen.

Folketingsmedlem Preben Bang Henriksen (V) har på den baggrund kaldt Simon Kollerup i samråd for at høre, om han fandt den nuværende praksis betryggende.

"Det er utrolig så mange henvendelser, jeg har fået om sagen, så det er et stort problem. Jeg har ingen grund til at anfægte speciallægeerklæringerne i personskadesagerne og ingen grund til at tro, at de skulle være forkerte. Men jeg har i den grad grund til at tro, at folk ikke føler sig trygge ved processen, nemlig at det i vidt omfang er forsikringsselskaberne, der udpeger de speciallæger, der skal afgøre deres sag - og dermed den erstatning, som forsikringsselskaberne skal betale," sagde Preben Bang Henriksen.

Simon Kollerup var enig med Preben Bang Henriksen i, at det er vigtigt, at borgerne er trygge ved og har tillid til de læger, som skal vurdere deres sag.

"Som borgere skal vi føle os trygge og have tillid til det system, der omgiver os. En ordentlig beskyttelse er helt afgørende og særligt i en sårbar situation, hvor man har været ude for en ulykke og har lidt skade," sagde han.

Ifølge Simon Kollerup vurderer forsikringsselskabernes brancheorganisation Forsikring & Pension, at valget af speciallæge foregår i mindelighed i over 90 procent af sagerne, men erkender, at der skal nye løsninger til i de sager, hvor der ikke er enighed mellem selskabet og den skadesramte om hvilken speciallæge, der skal vælges.

Som systemet fungerer i dag, må de skadelidte i tvist-tilfælde tage sagen til domstolene eller Ankenævnet for forsikring, og som Preben Bang Henriksen gjorde opmærksom på, så er det noget, som mange skadelidte hverken har kræfter eller økonomi til.

Simon Kollerup mente, at forsikringsselskaberne stadig skal betale for speciallægeerklæringen, men gjorde klart, at der er brug for et organ, som i tilfælde af tvist kan pege på den rette speciallæge. Ministeren havde fem krav til det kommende organ:

1. Det skal skal være uafhængigt af forsikringsselskaberne

2. At der skal være tillid til det fra befolkningens side

3. At der skal sikres kendskab til det i offentligheden

4. At der skal være en solid kompetence til stede i det

5. At sagsbehandlingsstiden skal være acceptabel

Preben Bang Henriksen erklærede sig tilfreds med, at der nu sker noget i sagen, og den kommende tid vil afgøre, præcis hvordan modellen for det nye organ kommer til at se ud.

 

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt 
  Mads Moltsen - gastrologi
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os