For første gange i fem år: Flere praksis åbner op for patienter

38 procent af alle praksis i Danmark har åben for tilgang af nye patienter. Dette er en stigning på syv procentpoint i forhold til 2018, hvor kun 31 pct. af praksis havde åben for tilgang. Det er første gang i fem år, at der er en stigning i andelen af åbne praksis i forhold til året før.

At 62 pct. har lukket for tilgang er dog stadig en ret høj andel set med historiske briller – i 2014 var det blot ca. 38 pct. af praksis, der havde lukket for tilgang.

Det viser en ny PLO Analyse, hvor tallet er opgjort pr. oktober 2019.

Andelen af praksis med åben for tilgang stiger fra 2018 til 2019 i alle fem regioner. De sjællandske læger oplever den største stigning (13 procentpoint). Også i Region Nordjylland, hvor der er betydelige udfordringer med lægemangel, er der sket en stor stigning i andelen af praksis, der har åben for tilgang. Her er andelen steget med 11 procentpoint.

I overenskomsten om almen praksis er det aftalt, at den enkelte praksis kan lukke for tilgang, når antallet af gruppe 1-pateinter pr. lægekapacitet over- stiger 1.600. Alt afhængigt af, hvilke patienter den enkelte praksis har og til- hørende arbejdspres, kan den enkelte praksis vælge, om den vil have et større antal patienter end 1.600 eller lukke for tilgang af nye patienter.

Det samlede antal praksis med lukket for tilgang kan være en indikation på, hvor godt et område er rustet til at modtage flere patienter. En høj andel af praksis med lukket for tilgang er ofte et udtryk for, at der mangler læger i det pågældende område.

Region Hovedstaden er den region, der er hårdest ramt. Her har 78 pct. af praksis lukket for tilgang af nye patienter i 2019. Lige efter følger lægerne i Region Nordjylland, hvor 70 pct. af praksis har lukket for tilgang, mens Region Syddanmark med 40 pct. har færrest.

I to kommuner har samtlige praktiserende læger lukket for tilgang – Glostrup og Ringsted. Dertil kommer, at i yderligere fem kommuner har mere end 90 pct. af lægerne lukket for til- gang – herunder nogle af landets største kommuner så som København og Frederiksberg. I 2018 var der syv kommuner, hvor alle praktiserende læger havde lukket for tilgang, og yder- ligere fem kommuner, hvor andelen var over 90 pct.

Like eller del denne artikel