Formand for Lægeforeningen, Andreas Rudkjøbing, ønsker statsligt vidensråd om alternativ behandling.

Lægeforeningen og Danske Patienter foreslår statsligt vidensråd om alternativ behandling

Efter at DR har skrevet om og lavet udsendelse om den alternative behandler Martin Hejlesen, som vildleder dødssyge patienter og skriver falske patienthistorier på sin hjemmeside, foreslår Lægeforeningen og Danske Patienter et statsligt vidensråd om alternativ behandling.

Rådet skal "på et videnskabeligt grundlag skille fup fra fakta for at beskytte patienters sundhed og sikre patienter og læger adgang til viden," skriver Lægeforeningen på Twitter.

Styrelsen for Patientsikkerhed er dog allerede på vej med en informationsindsats på området.

16. september nedlagde Styrelsen for Patientsikkerhed sin hjemmeside srab.dk, der gav råd om alternativ behandling, og hvor der blev henvist til behandlere indenfor den såkaldte RAB-ordning.

Styrelsen for Patientsikkerhed oplyste ved den lejlighed, at den "i efteråret 2019" i stedet for hjemmesiden ville lancere en informationsindsats, der skal vejlede om, hvad man som patient selv kan være opmærksom på, hvis man overvejer at bruge alternativ behandling.

"Vi glæder os til at lancere en informationsindsats, der i tråd med vores myndighedsopgave fokuserer på at understøtte patientsikkerheden i forbindelse med alternativ behandling," sagde Bente Møller, overlæge i Styrelsen for Patientsikkerhed og formand for Styrelsen for Patientsikkerheds Råd vedr. Alternativ Behandling i september.

Styrelsens kommende informationsindsats ville blandt andet indeholde råd til, hvad man som patient skal være opmærksom på, hvis man overvejer at bruge alternativ behandling, hed det.

Overlæge i klinisk patologi på Vejle Sygehus, Jan Lindebjerg, er kendt som en af de skarpeste kritikere af alternativ behandling. Han advarer på twitter om, at det råd, som Lægeforeningen og Danske Patienter foreslår, ikke bare bliver en genoplivning af srab.dk.

"Der manglede i den grad skeptikerinput med kendskab til området, og derfor blev det mere en gang reklame og pengespild end reel bred information med tydelige advarlser mod farlige alternative behandlingsformer," skriver han.

Tags: alternativ behandling, alternativ

Like eller del denne artikel