"Det er med til at gøre forsøget helt unikt, at vi har testet på denne gruppe af behandlings-resistente patienter og stadig har kunnet se så god effekt,” siger Messoud Ashina.

Hver tredje behandlings-resistente migræniker får halvering af anfald med ny medicin

De nye forebyggende CGRP-antistoffer mod migræne er blevet udråbt til at være revolutionerende. ​Den danske hovedpineprofessor Messoud Ashina fra Rigshospitalet har deltaget i et internationalt forskningsforsøg af den nye migrænemedicin, og forskningen viser, at omkring en tredjedel af de patienter, der deltog i forsøget fik reduceret antallet af dage med migræne med 50 procent eller mere.

Det lyder måske ikke umiddelbart revolutionerende, men det er ifølge Messoud Ashina et meget overbevisende resultat, da medicinen virker hos patienter, der ikke tidligere har haft gavn af anden medicin.

Resultaterne er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift The Lancet.

Der er flere lægemidler CGRP-antistoffer. Den type, som er beskrevet Messoud Ashinas forskning er Ajovy (fremanezumab). 20. november forventer Medicinrådet at kunne afgøre, om Ajovy skal godkendes som ny standardbehandling til forebyggelse af migræne i Danmark. På sit møde 23. oktober godkendte rådet vurderingerne af den kliniske merværdi, som de faglige eksperter i Fagudvalget for migræne har fundet frem til. De faglige eksperter vurderede, at Ajovy var lige så godt som Aimovig, som blev anbefalet af Medicinrådet i april i år som det første af CGRP-antistofferne. Anbefalingen dengang gik på, at kun kroniske migrænepatienter, som ikke havde haft virkning af mindst to andre forebyggende midler, kunne komme i betragtning til Aimovig.

Noget lignende ventes at blive tilfældet med Ajovy, hvis prisen forhandles til at blive den samme.

”Vores forsøg har vist, at fremanezumab kan bruges som forebyggende behandling hos patienter med migræne. De patienter vi har testet medicinen på, er patienter, der ikke tidligere har haft effekt af anden migrænemedicin. Det er med til at gøre forsøget helt unikt, at vi har testet på denne gruppe af behandlings-resistente patienter og stadig har kunnet se så god effekt,” siger Messoud Ashina.

De patienter der deltog i forsøget havde alle kronisk eller episodisk migræne. Patienter med kronisk migræne har hovedpine i mere end 15 dage om måneden, mindst otte af dagene er med migræne.

Forskerne har testet medicinen på patienter, der tidligere har prøvet mellem to og fire andre lægemidler uden at mærke nogen positiv effekt.

”Hvis den nye medicin bliver godkendt til det danske marked, tyder meget på, at det vil kunne gøre en forskel for de patienter, vi ikke tidligere har kunnet hjælpe,” siger Messoud Ashina.

 

 

En halv million danskere har migræne

Studier viser, at mellem 24-32 procent af alle danske kvinder og mellem 5-17 procent af alle danske mænd oplever migræne mindst én gang i deres liv.

Patienforeningen Migræne Danmark anslår, at det er cirka 500.000 migrænikere, og en ud af ti migrænepatienter har kronisk migræne, hvilket betyder, at de har mindst 15 dage om måneden med migræne.
Kun ca. 5000-6000 af dem behandles på de danske hospitaler.

De fleste migrænikere er ikke i forebyggende behandling, og forebyggende behandling udfører heller ikke mirakler - med den eksisterende forebyggende migrænebehandling vil mindre end halvdelen af migrænepatienter opleve en 50 procent reduktion eller mere i migræneanfaldshyppigheden.

Tags: migræne

Like eller del denne artikel