Næste forebyggende migrænemedicin står snart klar til godkendelse

I april blev den nye migræneforebyggende medicin Aimovig (erenumab) anbefalet af Medicinrådet til brug for kroniske migrænepatienter, som ikke har fået hjælp af anden forebyggende behandling. Aimovig var det første såkaldte CGRP-antistof, og nu står det næste præparat af samme type snart klar. Det hedder Ajovy (fremanezumab) og er produceret af Teva.

20. november forventer Medicinrådet at kunne afgøre, om Ajovy skal godkendes som ny standardbehandling til forebyggelse af migræne. På sit møde onsdag godkendte rådet vurderingerne af den kliniske merværdi, som de faglige eksperter i Fagudvalget for migræne har fundet frem til.

Der eksisterer ingen behandlingsvejledning vedrørende forebyggende behandling af migræne, og indtil der foreligger en behandlingsvejledning på området, finder fagudvalget det rimeligt at betragte Aimovig og Ajovy som klinisk ligestillede. Dette er begrundet med, at de to lægemidler har tilsvarende virkningsmekanisme, effekt og sikkerhed.

Man må derfor gå ud fra, at Ajovy 20. november vil få samme type anbefaling som Aimovig - hvis prisen ender med at blive den samme, vel at mærke. Herhjemme står prisen på en månedlig indsprøjtning med Aimovig til 4.200 kr. ifølge pro.medicin.dk, og Ajovy er lige nu dyrere - den står til 4800 kroner. Regionernes indkøbsorganisation Amgros har dog forhandlet sig frem til helt andre priser på Aimovig og vil også gøre det med Ajovy, og hvor stor rabatterne på de to produkter hver især er og vil være, er hemmeligholdt.

De nye CGRP-antistoffer er mange steder i verden blevet udråbt til at kunne gøre en revolutionerende forskel for de mange, mange millioner hårdt prøvede migrænepatienter med mange anfald. Antistofferne udgør et nyt behandlingsprincip, som går på at blokere effekten af et naturligt forekommende signalstof i hjernen, som hedder calcitonin gen-relateret peptid (CGRP). Dansk forskning har vist, at en CGRP-indsprøjtning kan udløse et migræneanfald, og derfor kan en blokade af CGRP-virkningen være en målrettet behandling af migræne.

Den forebyggende behandling, som migrænikere har fået i årtier, har faktisk ikke været beregnet til migrænikere. Den forebyggende effekt på migræne har været en slags “bivirkning” til et lægemiddel, som er rettet mod en anden sygdom - nemlig blodtryksmedicin, medicin mod epilepsi, medicin mod depression og Botox. Det er først med CGRP-antistofferne, at migrænikerne har fået et forebyggende lægemiddel, som kun er beregnet til dem.

Medicinrådet har vurderet den kliniske merværdi af Ajovy til tre grupper patienter:
1. Patienter, der har mindst fire migrænedage pr. måned.
2. Patienter, der har mindst fire migrænedage pr. måned, og som har oplevet behandlingssvigt på mindst to migræneforebyggende lægemidler (blodtryksmedicin og epilepsimedicin).
3. Patienter med kronisk migræne, der har oplevet behandlingssvigt på mindst to migræneforebyggende lægemidler. Ved kronisk migræne har man hovedpine mindst 15 dage om måneden, hvoraf mindst otte dage er med migræne.

I forhold til patienter i gruppe 1 finder Medicinrådet, at den samlede værdi af Ajovy sammenlignet med gruppen af blodtrykssænkende medicin (propranolol, candesartancilexetil og lisinopril) ikke kan kategoriseres. Evidensens kvalitet vurderes at være lav til meget lav.

Derimod er der en lille klinisk merværdi i forhold til epilepsimedicinen topiramat, og dette skyldes, at topiramat har så mange bivirkninger. Fagudvalget vurderer, at især bivirkningerne nedsat appetit, depression, nedsat hukommelse, føleforstyrrelser, døsighed og svimmelhed er særligt hyppige hos patienter med migræne, der behandles med topiramat. Bivirkningerne får tit patienterne til at stoppe behandlingen, mens brug af propranolol, candesartancilexetil og lisinopril ofte stoppes på grund af manglende effekt fremfor generende bivirkninger.

I forhold til patienter i gruppe 2 finder Medicinrådet, at den samlede værdi af Ajovy ikke kan kategoriseres. Evidensens kvalitet vurderes at være meget lav.

I forhold til patienter i gruppe 3 finder Medicinrådet, at Ajovy til patienter med kronisk migræne giver en lille merværdi sammenlignet med botulinum type A toxin. Evidensens kvalitet vurderes at være meget lav.

Ajovy ser altså kun ud til at komme i spil til kronikere.

Fagudvalget vurderer, at antallet af patienter, der bliver behandlet for migræne på de danske hospitaler, er i omegnen af ca. 5.000-6.000 patienter, og flertallet af disse patienter opfylder kriterierne for forebyggende migrænebehandling. Foruden de patienter, som behandles på hovedpineklinikker, findes der flere tusinde patienter, som er afsluttet, da behandlingsmulighederne er opbrugt for dem uden et tilfredsstillende resultat. Fagudvalget skønner, at der også blandt de patienter er en stor andel, som opfylder kriterierne for forebyggende migrænebehandling.

 

 

En halv million danskere har migræne

  • Studier viser, at mellem 24-32 procent af alle danske kvinder og mellem 5-17 procent af alle danske mænd oplever migræne mindst én gang i deres liv.
  • Patienforeningen Migræne Danmark anslår, at det er cirka 500.000 migrænikere, og en ud af ti migrænepatienter har kronisk migræne, hvilket betyder, at de har mindst 15 dage om måneden med migræne. 
  • Kun ca. 5000-6000 af dem behandles på de danske hospitaler.
  • De fleste migrænikere er ikke i forebyggende behandling, og forebyggende behandling udfører heller ikke mirakler - med den eksisterende forebyggende migrænebehandling vil mindre end halvdelen af migrænepatienter opleve en 50 procent reduktion eller mere i migræneanfaldshyppigheden.

Tags: migræne, ajovy

Like eller del denne artikel