"Vi har nu i Region Sjælland en økonomi i balance. Det har været hårdt, og der er fortsat behov for stram økonomisk styring," siger Heino Knudsen.

Budget vedtaget: Millioner til oprydning efter brystkræftskandale

Alle partier undtaget Enhedslisten står bag en ny budgetaftale i Region Sjælland, som bl.a. betyder cirka 175 millioner kroner mere til sygehusene i forhold til 2019.

Regionen prioriterer blandt andet flere penge til at få bugt med ventelisterne til nyt høreapparat og fertilitetsbehandling og til at få styrket kapaciteten for behandlinger af dialysepatienter, genoptræning af hjerneskadede og til at få sat mere fart i at få resultater af røntgenbilleder og scanninger. Der kommer også et nyt højt specialiseret behandlingstilbud, der kan redde flere patienter med blodprop i hjernen.

Den historisk gode økonomiaftale mellem Danske Regioner og regeringen samt den økonomiske plan for resten af valgperioden, som regionsrådet i Region Sjælland vedtog sidste år, gør, at der er kommet mere styr på økonomien. Planen giver nu økonomisk råderum til nye initiativer, siger regionsformanden.

"Det er et meget stort, nødvendigt og vigtigt løft af vores sundhedsvæsen, som kommer til at kunne mærkes af både patienter og medarbejdere. Vi styrker frontlinien og giver sygehusene samt psykiatrien arbejdsro. Samtidig fastholder vi linien i regionsrådets udviklingsplan, som har fokus på at sikre et både nært og specialiseret sundhedsvæsen for alle borgere i Region Sjælland. Vi skal ganske enkelt i fremtiden kunne løse flere sundhedsopgaver tættere på borgerne og i borgernes eget hjem, og det har vi sat penge af til, siger regionsrådsformand i Region Sjælland, Heino Knudsen (Soc.).

"Vi har nu i Region Sjælland en økonomi i balance. Det har været hårdt, og der er fortsat behov for stram økonomisk styring," siger Heino Knudsen.

Penge til skandaleramt sygehus

Næstved-Slagelse-Ringsted Sygehuse blev tidligere i år ramt af en skandale, da det kom frem, at hundredvis af kvinder havde fået mangelfulde brystundersøgelser på sygehuset. For at rette op på skandalen vedtog regionens forretningsudvalg i februar en 7-punktsplan for opfølgning, og sagen om mangelfulde brystundersøgelser har medført et ekstraordinært stort pres på personalet på den mammaradiologiske afdeling på Ringsted Sygehus.

Sygehuset får derfor ekstraordinært 10 millioner kroner til at dække de ekstra udgifter i forbindelse med sagen og til at styrke driften forud for den fysiske og organisatoriske samling af brystkirurgi og mammaradiologi i Roskilde.

Flere deltidsansatte skal arbejde fuld tid

Blandt de prioriterede projekter for næste år er også et rammeløft til sygehusene på 30 mio. kr. til initiativer, der kan understøtte fastholdelse. Manglen på sundhedspersonale er et stort problem i regionen, og der skal bl.a. afprøves en model, hvor alle ansatte på to sygehusafdelinger er på fuld tid i en periode to år. Regionen vil gerne indføre en kultur med flere fuldtidsansættelser.

Modellen skal udvikles i samarbejde med sygehusene og de faglige organisationer. Forsøget skal afdække effekterne af flere medarbejdere på fuld tid i forhold til bl.a. sygefravær, arbejdsmiljø og behovet for at have forskellige arbejdssituationer i forskellige livsfaser.

Bakker op om Sundhedsplatformen

Fra flere politikere i regionsrådet har der lydt røster om, at Sundhedsplatformen burde udskiftes, men i budgettet bekræfter parterne Forretningsudvalgets beslutning fra 16. september 2019 om at bakke op om den "fortsatte udvikling og forbedring" af Sundhedsplatformen, som der står i budgettet.

Hele budgettet i Region Sjælland er på 20,3 milliarder kroner.

 

Blandt initiativerne i 2020:

 • Et rammeløft til sygehusene på 30 mio. kr. til initiativer, der kan understøtte fastholdelse.
 • Initiativer til videre udvikling af E-hospitalet og det nære sundhedsvæsen på 29 mio. kr.
 • Puljen på 10 mio. kr. til flere høreapparatbehandlinger
 • Udvidelse af kapaciteten på dialyseområdet for 16 mio. kr.
 • Udvidelse af kapaciteten til neurorehabilitering for 15 mio. kr.
 • Styrket behandling af patienter med blodprop i hjerne for 15 mio. kr.
 • Styrkelse af radiologien for 10 mio. kr.
 • Nedbringelse af ventetider på fertilitetsområdet for 6,6 mio. kr.
 • Fokus på forebyggelse i stedet for operation 4 mio. kr.
 • Pulje til arbejdsmiljø på 11 mio. kr.
 • En styrket indsats for at sikre grøn omstilling, herunder 8 mio. kr. til at reducere klimapåvirkningen fra plast

Tags: Region Sjælland, Ringsted-skandale, budgetaftale

Like eller del denne artikel