Den nye formand for Overlægeforeningen. - Foto: Overlægeforeningen

Lisbeth Lintz valgt som ny formand for Overlægeforeningen

Overlægeforeningens repræsentantskab har i dag , lørdag, valgt Lisbeth Lintz som foreningens formand for de kommende tre år. Hun bliver samtidig formand for Foreningen af Speciallæger.

Med valget overtager Lisbeth Lintz formandsposten fra Anja Mitchell, der i henhold til Overlægeforeningens regler træder tilbage efter seks år på posten.

Lisbeth Lintz er 50 år, uddannet speciallæge i geriatri og i intern medicin og arbejder som overlæge på Holbæk sygehus.

Hun har flere års fagpolitisk arbejde med i bagagen. Det sidste år har hun været næstformand i Overlægeforeningen, hvor hun siden 2015 har været medlem af bestyrelsen. Fra 2007-2013 var Lisbeth Lintz formand for Yngre Læger efter i årevis at have været faglig aktiv som tillidsrepræsentant og fællestillidsrepræsentant.

Ud over at være en stærk og medlemsnær fagforening ønsker Lisbeth Lintz, at Overlægeforeningen skal være med til at påvirke den sundhedspolitiske dagsorden:

”Som overlæger er vi specialister og eksperter på kerneydelserne i sundhedsvæsenet. Som formand vil jeg derfor være fokuseret på, hvordan vi i foreningen indtager og udvikler foreningen gennem kommunikation og politiske diskussioner. Jeg vil gerne udvikle fagforeningen i en retning, hvor dan får langt mere indflydelse,” siger Lisbeth Lintz.

Overlægeforeningens bestyrelse består efter valget på repræsentantskabsmødet af: Lisbeth Lintz, Helga Gulisano, Klaus Peder Klausen, Mark Krasnik, Peder Klement Jensen, Hanne Linnet, Inger Brødsgaard og Barbara Malene Fischer.

 

Tags: FAS, Overlægeforeningen, Lisbeth Lintz, Foreningen af Speciallæger

Like eller del denne artikel