"Også de sundhedsprofessionelle skal uddannes til at tage sig af T1D-patienter som er i SGLT-2 behandling, så de er opmærksomme på at måle ketoner hos patienten. Faktisk er det vigtigere end at måle blodsukker i den akutte behandling af diabetisk ketoacidose hos denne patientgruppe”, siger Nicklas Järvelä Johansen.

Nu kommer tilskuddet til SGLT-2 mod type 1-diabetes - men det kræver øget uddannelse

SGLT-2 hæmmere til patienter med type 1-diabetes (T1D) er det nye sort – og i Danmark gives der allerede fra december tilskud til medicinen, som dog kun kan udskrives af endokrinologer og kun til patienter med BMI på over 27.

SGLT-2-hæmmere er lægemidler, som øger udskillelsen af sukker i urinen. De hæmmer proteinet SGLT-2, som optager glucose (sukker) fra urinen og derefter afgiver glucosen i blodet. 

Allerede fra 23. september var det muligt for læger at markere ”tilskud” på recepter på SGLT-2-hæmmeren Forxiga 5 mg. Det betyder, at lægen i overgangsperioden frem til 2. december både kan lave vurderingen af, om patienten er omfattet af tilskudsklausulen og udskrive en ny recept med tilskudsmarkering, så patienten er sikret tilskud efter 2. december 2019.

Lægemiddelstyrelsen klausulerer tilskuddet, da de vurderer, at det er vigtigt, at behandling af patienter med type 1-diabetes med Forxiga 5 mg opstartes og følges af en specialist med særlig erfaring med behandling af patienter med type 1-diabetes.

På diabeteskongressen EASD i Barcelona blev det nye regime diskuteret ved en session om de kliniske implikationer med den nye kombinationsbehandling. Sessionen havde oplæg fra den østrigske endokrinolog Thomas Pieber, britiske Rory McCrimmon og tyske Thomas Danne.

”SGLT-2 hæmmere giver mening til patienter, som ikke når deres mål, f.eks. på grund af overvægt,” siger læge og ph.d.-studerende på Steno Diabetes Center Copenhagen, Nicklas Järvelä Johansen, som overværede sessionen.

”Der er en række fordele: man kan reducere langtidsblodsukkeret og insulindosis samt give et vægttab. I behandling af type 2-diabetes nedsætter det også risikoen for hjertekarsygdom og beskytter nyrerne, hvilket er blandt forklaringerne på at patienter med T1D dør tidligere end resten af befolkningen.”

”Men der er problemer, nemlig forøget risiko for diabetisk ketoacidose (syreforgiftning, red.). Derfor skal man være omhyggelig med at vælge de rette patienter, nemlig patienter som har god forståelse for deres diabetes, som er i regelmæssig behandling, som er omhyggelige med at måle blodsukker, ikke drikker for meget alkohol, og så skal patienterne uddannes til at måle ketoner.”

Blodketoner på over 0,6 mmol/l er et faresignal om, at man mangler insulin.

”Det var en særlig pointe fra Thomas Danne, at også de sundhedsprofessionelle skal uddannes til at tage sig af T1D-patienter som er i SGLT-2 behandling, så de er opmærksomme på at måle ketoner hos patienten. Faktisk er det vigtigere end at måle blodsukker i den akutte behandling af diabetisk ketoacidose hos denne patientgruppe”, siger Nicklas Järvelä Johansen.

Tags: easd19

Like eller del denne artikel