”Det er det største kliniske gennembrud i behandlingen,” siger Per Løgstrup Poulsen, “ved blot at behandle 22 patienter i 2,5 år med canagliflozin kan man undgå et tilfælde af nyresvigt eller død som følge af nyresygdom/ åreforkalkning,” siger han.

Ekspert begejstret: Kæmpe fremskridt for patienter med type 2-diabetes

Lægemidlet canagliflozin har en positiv virkning på alle med type 2-diabetes og nyresygdom viser forskning, og det får professor Per Løgstrup Poulsen til at kalde forskningsstudiet, CREDENCE-studiet, et kæmpe fremskridt for de mange tusinde patienter med type 2-diabetes, som har nyresygdom. 

Ved diabetes kan de små blodkar i nyrerne beskadiges i en sådan grad, at det påvirker deres funktion. Nyresygdom opstår hos cirka 30 procent af alle personer med type 1 og type 2-diabetes ifølge Steno Diabetes Center Copenhagen, og nedsat nyrefunktion øger bl.a. risikoen for at udvikle hjerte-kar-sygdom og at komme i dialyse.

Da langt over 200.000 danskere har type 2-diabetes er udfordringerne med nyresygdom derfor store.

At den såkaldte SGLT-2-hæmmer (se ordforklaring nederst) canagliflozin har overbevisende effekt som nyrebeskyttende behandling er ikke nyt. Det nye, som netop er præsenteret på diabeteskongressen EASD i Barcelona, er, at effekten er så god for alle typer af patienter med kronisk nyresygdom og type 2-diabetes

CREDENCE er det første studie, der har været designet til at undersøge, om SGLT-2-hæmmere kan forhindre, at nyresygdom udvikler sig til nyresvigt (og altså behov for dialyse eller nyretransplantation) hos patienter med kronisk nyresygdom og type 2-diabetes. På EASD i Barcelona blev der præsenteret en række subanalyser fra CREDENCE studiet.

Per Løgstrup Poulsen, professor og overlæge ved Steno Diabetes Center Aarhus på Aarhus fulgte sammen med kolleger spændt sessionen.

Hans reaktion umiddelbart efter præsentationen var begejstring: “Et kæmpe fremskridt i behandlingen af patienter med diabetisk nyresygdom,” kalder han det.

”Det er det største kliniske gennembrud i behandlingen,” siger Per Løgstrup Poulsen, “ved blot at behandle 22 patienter i 2,5 år med canagliflozin kan man undgå et tilfælde af nyresvigt eller død som følge af nyresygdom/ åreforkalkning,” siger han.

”Effekten er oven i den nuværende bedste behandling, og den beskyttende effekt er langt bedre end den, man i sin tid observerede, da behandling med ACE-hæmmere og angiotensin2-blokkere blev introduceret. Effekten var ens for en lang række af subgrupper, bl.a. patienter med og uden iskæmisk hjertesygdom. Ved et tidligere indlæg blev der præsenteret data fra EMPA studiet, der viste effekt også  hos nyresyge uden albuminuri.”

“Flere vigtige spørgsmål vil blive afklaret i de kommende år,” siger Per Løgstrup Poulsen, “Hvad er effekten ved patienter tæt på dialyse-grænsen, men også ved patienter med blot meget diskrete tegn på  nyresygdom? Et andet vigtigt spørgsmål er om kombinationsbehandling med SGLT2- inhibitorer og GLP-1 analoger vil betyde yderligere fremskridt.”

I august 2018 blev CREDENCE stoppet af en uafhængig dataovervågningskomité, da studiet havde nået de præspecificerede kriterier for det primære endepunkt et år før tid. Og i marts i år annoncerede Janssen i en pressemeddelelse, at firmaet havde anmodet FDA om udvidelse af Invokanas (som har canagliflozin som indholdsstof) indikation, så midlet fremover kunne udskrives alene med nyrebeskyttelse for øje. Samlet set har disse begivenheder indikeret, at patienter med kronisk nyresygdom og type 2-diabetes havde et gennembrud i vente.

 

Ordforklaring

  • SGLT-2-hæmmere: SGLT-2-hæmmere er midler, som øger udskillelsen af sukker i urinen. De hæmmer proteinet SGLT-2, som optager glucose (sukker) fra urinen og derefter afgiver glucosen i blodet. 

Tags: easd19

Like eller del denne artikel