Filip Knop.

Hovedstaden lancerer opsigtsvækkende vejledning

Mens kongressen for diabeteslæger, EASD, i Barcelona åbner - og internationale nyheder står i kø  - leverer Region Hovedstadens nye vejledning vedrørende patienter med type 2 diabetes og iskæmisk hjertesygdom utvivlsomt dagens samtaleemne blandt de danske diabeteslæger i Spanien.

Det er nemlig lidt af en bombe, at Region Hovedstaden i sin nye vejledning – lanceret i den såkaldte basisliste på Sundhed.dk – slår fast, at lægemidler af typen SGLT-2-hæmmere nu er førstevalget til patienter med type 2 diabetes og iskæmisk hjertesygdom - en lidelse, som er karakteriseret ved reduceret ilttilførsel til hjertemusklen, som skyldes forsnævrede eller blokerede kranspulsårer.

Dermed er det Region Hovedstadens holdning, at lægerne skal fravælge lægemidler af typen GLP-1-receptoragonister. 

Endnu har ingen af de andre regioner lanceret en lignende anbefaling – men Region Hovedstaden har i andre sammenhænge været først med nye markante ændringer.

Før denne ændring var SGLT-2-hæmmerne sidestillet med GLP-1-receptoragonisterne - selv om man anbefalede SGLT-2-hæmmerne som førstevalg til de patienter, der havde en komponent af hjertesvigt og/eller nyrefunktionsnedsættelse i deres sygehistorie. 

”Nu er der altså en klar melding om, at SGLT-2-hæmmerne bør prioriteres som førstevalg til alle patienter med type 2 diabetes og iskæmisk hjertesygdom. Og herefter skal der tillægges GLP-1-receptoragonistbehandling,” siger Filip Knop, professor, overlæge og forskningsleder ved Center for Klinisk Metabolisk Forskning, Gentofte Hospital og Steno Diabetes Center Copenhagen.

”Det er nok sådan, at mange klinikere – især praktiserende læger – allerede benytter drogerne, da SGLT-2-hæmmerne er på tabletform. De findes ligefrem i kombinationstabletter sammen med netop metformin. Til gengæld skal GLP-1-receptoragonisterne injiceres. Derfor slår den nye vejledning fast, hvad der allerede er den udbredte praksis,” siger Filip Knop.

Han understreger, at der er tale om en klarere algoritme, hvor lægerne skal træffe færre valg. 

”Hvis det kan sikre, at flere patienter med indikation for at blive behandlet med nogle af de nye droger, der beskytter mod hjertekarsygdom og hjertekarsygdomrelateret død, nemlig SGLT-2-hæmmere og GLP-1-receptoragonister, hilser jeg dem velkomne,” siger Filip Knop.

”Man skal huske, at der er tale om en anbefaling og at behandling af T2D er en kompleks ting, hvor der skal tages hensyn til rigtig mange ting for at få farmakologien - herunder de enkelte stoffers bivirkningsprofiler - til at passe bedst muligt med patientens fænotype, ressourcer, komorbiditeter, tidligere sygehistorie etc. Så i nogle tilfælde vil det stadig være relevant at starte med en GLP-1-receptoragonist til en patient m. T2D og iskæmisk hjertesygdom,” siger Filip Knop.

 

Ordforklaring

  • SGLT-2-hæmmere: Udskiller sukker i urinen, sænker blodsukkeret og blodtrykket. Ny forskning viser, at SGLT-2-hæmmere har både en hjerte-og en nyrebeskyttende effekt  Produkter: Jardiance, Glyxambi, Synjardy, Forxiga.
  • GLP-1-receptoragonister: Påvirker optagelsen af glukose fra tarmen, stimulerer frigørelsen af insulin, sænker blodsukkeret og blodtrykket. Produkter: Victoza, Ozempic, Saxenda, Xultophy, Lyxumia, Byetta, Bydureon, Suliqua, Trulicity.

Tags: easd19

Like eller del denne artikel