Modelfoto

Region Sjælland kunne spare 83 mio. kr. ved lavere sygefravær

Sygefraværet på de sjællandske sygehuse og øvrige institutioner er tårnhøjt, og regionen er den region, hvor sygefraværet er suverænt højest.

Det fremgår i dag af et svar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (Soc) til Sophie Løhde (V).

Sygefraværet blandt Region Sjællands 18.000 ansatte er på 12,8 dage om året, hvor det i de øvrige regioner ligger på mellem 10.1-10,5 dage.

Hvis personalet i Region Sjælland var lige så ofte på arbejde som kollegerne i Nordjylland, så kunne Sjælland faktisk spare 83 millioner kroner om året - svarende til, at man havde råd til at ansætte 162 flere medarbejdere, fremgår det også af svaret.
Svaret har dog en række forbehold, da nedbringelse af sygefravær ikke med sikkerhed kan forventes realiseret på samme vis i alle regioner. Det skal blandt andet ses i lyset af forskelle i personalesammensætninger samt geografiske og strukturelle forskelle mellem regionerne.

Men regionen er klar over, at sygefraværet er alt for højt og indførte derfor også den såkaldte 3-8-15 ordning 1. september.

Når en medarbejder har været sygemeldt tre dage, kan han eller hun vente et opkald fra sin leder. Vedkommende ringer igen på dag otte, og er medarbejderen stadig sygemeldt efter 15 dage, får han eller hun sin leder i røret igen.

Den første samtale skal handle om omsorg og praktiske forhold. Ved de to næste - efter otte og 15 dage - skal lederen spørge ind til, hvad arbejdspladsen kan gøre for at hjælpe medarbejderen tilbage.

Desuden er sygefravær blevet fast punkt på alle møder i MED-udvalgsmøder (lokale samarbejdsudvalg).

"Medarbejderne har lov til at være syge og skal ikke presses til at melde sig raske, før de er klar. Men vi har fra politisk side ansvaret for at sikre stabil bemanding på sygehusene og på regionens øvrige arbejdspladser, så vi kan give borgerne en ordentlig service. Regionsrådet har derfor en politisk målsætning om, at sygefraværet blandt medarbejderne skal sænkes med ti procent frem mod 2021," skrev Gitte Simoni (DF), formand for regionsrådets Udvalg for Arbejdsmiljø og rekruttering, i et debatindlæg i Dagbladet Roskilde i april.

Sammen med øget fokus på arbejdsmiljø skal den nye 3-8-15-model sikre, at de ti pct. frem mod 2021 nås.

 

Tags: ARBEJDSMILJØ, sygefravær

Like eller del denne artikel