Sundhedspolitisk Tidsskrift

Nu kan lægerne diagnosticere influenza lynhurtigt og sikkert

Hvert år ruster personalet på de infektions-medicinske afdelinger sig så godt, som de overhovedet kan til influenza-sæsonen. Følsomme diagnostiske hurtig-tests giver dem nu et forspring.

Sædvanligvis har det taget op til seks timer at få svaret på en influenza-podning. Men siden 2017 har man på baggrund af en podning fra næse og svælg i løbet af 20 minutter været i stand til at afgøre, om en patient har influenza eller ej.

Dermed sparer man patienten for flere timers unødig isolation og personalet for brug af ressourcer indtil svaret foreligger. Det er muligt ved hjælp af de såkaldte ’bed-side tests’ eller kvik-test-maskiner. En hurtig og sikker diagnose bevirker, at lægerne er i stand til at træffe valget om, hvorvidt der skal behandles for influenza eller eventuelt udføres andre diagnostiske tests – og om patienten skal isoleres, forklarer læge Gitte Kronborg på Hvidovre Hospitals Infektionsmedicinske Afdeling:

”Maskinerne er følsomme, specifikke og meget praktiske – og en stor hjælp for os i influenzasæsonen. De bevirker, at vi kan få en hurtig afklaring i forhold til, om en patient har influenza eller ej – hvilket er af betydning for både behandling og eventuel isolation af patienten på hospitalet," siger hun.

Testen foregår ved, at pode-pinden rystes i test-maskinen, den bliver efterfølgende scannet og maskinen analyserer selv, hvorvidt der er tale om influenza eller ej.

Anti-virale midler og understøttende behandling

I god tid inden influenza-sæsonen foregår der også andre forberedelser til de travle uger, fortæller Gitte Kronborg. Udover at test-maskinerne bliver gjort klar, bliver personalet influenza-vaccineret og de patienter, som har behov for særlig beskyttelse bliver tilbudt vaccinen.

Vaccinen anbefales til mennesker over 65 år generelt, men anbefales også mennesker med kroniske sygdomme.  

”Vi håber hvert år, at det er den rigtige vaccine der er valgt – at den er målrettet den specifikke influenza-type, som rammer det pågældende år. Ellers kommer vi til at løbe stærkt.”

Traditionelt har man ikke behandlet influenza med anti-virale midler i Danmark – men man behandler dog nok flere i dag end tidligere, mener Gitte Kronborg. 

”Vi har anti-virale midler til rådighed, og ellers behandler vi med understøttende behandling eksempelvis i tilfælde af svær lungebetændelse.”

Med et interval på mellem ti og tyve år kommer der typisk en ny influenza-virus, hvor de færreste i en befolkning vil have noget immunitet rettet mod den specifikke influenza-virus - og man kan så opleve en decideret epidemi, fortæller Gitte Kronborg.

”Det skete senest i 2009, men virus var mild og ikke så mange, som frygtet, blev syge af den.”

På Statens Serum Instituts website kan man læse mere om influenza-vaccinen.

Tags: influenza

Like eller del denne artikel