"Det er ikke alder, men sygdomsaktiviteten og -forværringen, der skal være afgørende for, hvilken behandling personen får fra starten, men vi ser en klar aldersdiskriminering,” siger Per Soelberg Sørensen.

Professor: Der foregår en klar aldersdiskrimering af sclerosepatienter

Mens 14 procent af sclerose-patienterne under 40 år får tilbudt et højeffektivt lægemiddel som første behandling, er det samme kun tilfældet for seks procent af patienterne over 40 år.

De ”ældre” patienters chance for at få en højeffektiv behandling tidligt i sygdomsforløbet er dermed 240 procent ringere end, hvis de havde været under 40 år.

Det fortæller professor ved Dansk Multipel Sclerose Center. Per Soelberg Sørensen, som har stået i spidsen  registerundersøgelsen.

Han præsententerede resultaterne på kongressen for scleroselæger, ECTRIMS, og han mener, at studiet bør føre til omtanke blandt sclerosellægerne.

”Det kan muligvis forklares med, at behandlingerne giver flere bivirkninger hos ældre mennesker end hos yngre, og det ligger nok ubevidst i baghovedet hos mange neurologer. Men det betyder altså, at patienter over 40 år, som har aktiv sygdom, ikke altid får den behandling, de burde have. Det er tankevækkende, for det er ikke alder, men sygdomsaktiviteten og -forværringen, der skal være afgørende for, hvilken behandling personen får fra starten, men vi ser en klar aldersdiskriminering,” siger Per Soelberg Sørensen.

I alt har forskerne gennemgået data fra 10.373 patienter i Det Danske Scleroseregister. Studiet omfatter patienter, der får sygdomsmodificerende behandling, og forskerne har søgt efter forskelle i førstevalg af behandling til patienter over og under 40 år. Data er blandt andet justeret for køn, sygdomsvarighed, EDSS og attakrate de to seneste år, og det eneste, der stikker ud, når alle parametre er korrigeret, er patienternes alder, fortæller Soelberg.

Studiet viser, at lægemidlet Tecfidera (med indholdsstoffet dimethylfumerat) er det mest udbredte valg af første behandling til patienter under 40 år, mens patienter over 40 år oftest får Aubagio (teriflunomid) som førstevalg.

Og med hensyn til højeffektive behandlinger som Tysabri og Gilenya gives de altså betydeligt oftere til patienter under 40 år.

”Behandlingen bliver selvfølgelig valgt i samarbejde mellem patienten og lægen, men det er jo lægen, der præsenterer behandlingerne for patienterne, og dermed har lægerne et ansvar for den forskel vi ser,” siger Per Soelberg Sørensen.

I forlængelse af undersøgelsen er Soelberg og kollegaerne nu i gang med at se på, hvilke lægemidler, patienter over og under 40 år skiftes til, når de skifter behandling første gang, og Per Soelberg Sørensen har en formodning om, at den nye undersøgelse vil vise, at patienterne under 40 år har langt større chance for at blive skiftet til en højeffektiv behandling, end patienterne over 40 år.

”Det er min hypotese, og det vil undre mig, hvis det ikke holder stik,” siger Per Soelberg Sørensen.

Tags: multipel sclerose, sclerose, ulighed, Ectrims19

Like eller del denne artikel