Internt notat: Cigaretter skal kun være få kroner dyrere

En prisstigning på op til 10 kroner for en pakke cigaretter – med gradvis indfasning. Det planlægger regeringen at foreslå i et kommende tobaksudspil, som forventes at blive en del af oplægget til finanslovsforhandlingerne.

Det viser et internt notat, som Altinget er kommet i besiddelse af.

Med prisstigningen kommer en pakke cigaretter til at koste maksimalt 50 kroner.

Det er slet ikke nok, mener direktør i Kræftens Bekæmpelse Jesper Fisker:

"Det er for slapt. Lige da jeg hørte det, troede jeg, det var løgn. Det er helt, helt utilfredsstillende," siger han til Altinget.

Notatet, som er et embedsmandsnotat udformet i Finansministeriet og dateret 5. september, viser et udkast til regeringens prioriteringer. Det fremgår, at regeringen regner med, at en forhøjelse af tobaksafgiften vil betyde en merindtægt på 0,4 milliarder kroner i 2020, 0,5 milliarder i 2021 og 2022 og 0,6 milliarder i 2023.

Sammenholder man disse tal med beregninger i en rapport fra Skatteministeriet fra maj 2019, som opstiller et skøn for provenuet ved forhøjelsen af afgifter, svarer det i kroner og øre til en prisstigning på op til højst 10 kroner i 2023.

Altingets artikel afstedkommer mange kommentarer på Twitter. F.eks. skriver formand for Danske Regioner, Stephanie Lose: "Det er altså ikke i orden... 60 kr må være absolut minimum. Og for min skyld gerne mere. Det handler ikke om provenu - det handler om børn og unges liv og livskvalitet. Jeg synes faktisk, vi skylder det. Nu må det flertal, der er i Folketinget, på banen."

 

Reaktioner fra Twitter:

 

Tags: rygning

Like eller del denne artikel