Anne Marie Vangsted.

Problemlæger får ikke tid til at prøve at forbedre sig

Sundhedspersoner, der står til en permanent fratagelse af deres autorisation, har fået skrappere vilkår, efter, at Østre Landsret ændrede retspraksis i 2018. Rettens nye tolkning af reglerne betyder, at Styrelsen ikke længere har tid til at give personer som er under tilsyn, en mulighed for at forbedre sig, før der lægges sag an, fortæller direktør i styrelsen, Anne Marie Vangsted.

Ansatte i sundhedsvæsnet, der har fået frataget deres autorisation eller på anden måde er blevet sanktioneret af Styrelsen for Patientsikkerhed, og hvor styrelsen ønsker at få gjort afgørelsen permanent, har fået dårligere mulighed for at prøve at rette op på problemerne, før styrelsen indleder proceduren med at anlægge retssag.

Det skyldes, at Styrelsen for Patientsikkerhed siden januar i år har indført en hurtigere behandlingsproces for de sager, der skal i retten. 

”Vi har først og fremmest prioriteret at sikre, at der blev sat de nødvendige begrænsninger for sundhedspersonerne, og da Østre Landsret ændrede retspraksis, besluttede vi straks at ændre vores procedure, så vi fra 1. januar har oversendt alle relevante sager til Kammeradvokaten inden for en måned, fra der er truffet afgørelse om en midlertidig sanktion,” fortæller direktør i Styrelsen for Patientsikkerhed, Anne Marie Vangsted.

Indtil januar havde styrelsen den praksis, at personer, der var kommet i søgelyset på grund af alvorlige forseelser, hvor der i princippet var mulighed for, at de kunne forbedre sig, fik tid til at gøre forsøget. Det kunne for eksempel dreje sig om personer, som var blevet frataget retten til at arbejde på grund af et misbrug, eller personer, der ikke har mestret en bestemt arbejdsopgave, som i dialog med styrelsen har fået et vist stykke tid til at forsøge at komme ud af misbruget eller at tilegne sig de kompetencer, de manglede. Styrelsen oplyser, at man i nogle tilfælde har givet sundhedspersoner i den situation op til et år, før man har igangsat proceduren med at anlægge retssag, men det er ikke længere muligt, når sagerne skal sendes til Retslægerådet inden for en måned.

Tirsdag kom det frem, at 19 sager mod sundhedspersoner, som stod til at få frataget retten til at arbejde inden for sundhedsvæsnet permanent, er bortfaldet på grund af den nye retspraksis, som blev indført af Østre Landsret i november 2018.

Tidligere kunne Styrelsen for Patientsikkerhed anlægge retssager, når de havde bedt Retslægerådet om en udtalelse i sagen, men den praksis, som Østre landsret indførte i 2018 betyder, at Retslægerådets vurdering skal være afsluttet, inden styrelsen kan lægge sag an, og dermed er Styrelsen for Patientsikkerhed nødt til at afslutte sin sagsbehandling hurtigere for ikke at overskride tidsfristen på to år.

Tidsfristen på en måned, som Styrelsen for Patientsikkerhed har pålagt sig selv, skal være med til at forhindre, at nye sager bortfalder, fortæller Anne Marie Vangsted. 

”Vilkårene for sagsbehandlingen har ændret sig efter Østre Landsrets dom, og behandlingstiden blev et problem med den nye retspraksis,” siger Anne Marie Vangsted. 

 

 

Læger uden autorisation

Opslag i autorisationsregisteret viser, at der lige nu er:

  • 90 læger under 70 år uden gyldig autorisation.
  • 19 læger under 70 år med indskrænkning i autorisationsretten.
  • 28 læger under 70 år med virksomhedsindskrænkning.
  • 24 læger under 70 år med fagligt påbud og
  • 14 læger under 70 år, som er under skærpet tilsyn.

 

Tags: Styrelsen for Patientsikkerhed, tilsyn

Like eller del denne artikel