"Det er unikt at vi inden for høre- og balanceområdet får muligheden for at bidrage til vores egen ’medico-technical valley’ med verdensklasseforskning. Vi skal som et lille land gøre brug af de områder, hvor vi er virkelig kompetente,” siger Mads Klokker.

Nyt center skal behandle høre- og balancetab ​

Til glæde for patienter med dårlig hørelse og svimmelhed samler Region Hovedstaden til sommer næste år al specialiseret behandling i et nyt Center for Hørelse og Balance på Rigshospitalet. Det har regionsrådet i Region Hovedstaden besluttet, efter at William Demant Fonden har doneret 40 mio. kr. til det nye center.

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (S) ser frem til, at regionen kan samle de dygtigste fagfolk på området og tilbyde patienterne den fremmeste behandling.

”Med det nye center får vi en fantastisk mulighed for at gøre noget for de mange mennesker, som enten har et alvorligt høretab eller voldsom generende svimmelhedssygdom. Vi kan hjælpe dem til en normal hverdag og spare dem for rigtigt mange gener og besvær,” siger Sophie Hæstorp Andersen.

Donationen fra William Demant Fonden giver en unik mulighed for at kombinere daglig behandling med et intensiveret forskningssamarbejde imellem den kliniske og den medikoteknologiske verden. I samarbejdet deltager også Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Med et totalbudget på omkring 130 mio. kr. bliver det muligt for Center for Hørelse og Balance at skabe forbedrede patientforløb og foretage forskning på højt internationalt niveau.

For øjeblikket varetages den højtspecialiserede audiologiske behandling i lokaler i Gentofte (børn og voksne med cochlear implant-behov), mens klassisk høreapparatbehandling foregår på Bispebjerg Hospital. Patienter med komplicerede audiologiske forløb kan nu se frem til muligheden for en samlet kirurgisk og ikke-kirurgisk behandling i det nye center, samtidig med at de kan få glæde af dansk læge- og ingeniørkunst inden for medikoteknisk forskning. Det fremhæver Mads Klokker, som er klinikchef i Øre-næse-halskirurgisk og Audiologisk Klinik ved Rigshospitalet.

”Vi er meget glade for, at vi til stor gavn for patienterne kan samle alle patientforløb i nye, moderne rammer. Centret bliver internationalt set et fyrtårn, og vi har store ambitioner. Det er unikt at vi inden for høre- og balanceområdet får muligheden for at bidrage til vores egen ’medico-technical valley’ med verdensklasseforskning. Vi skal som et lille land gøre brug af de områder, hvor vi er virkelig kompetente,” siger Mads Klokker.

Han forklarer, at samarbejdet imellem Københavns Universitet, DTU, industri, patientorganisationer og Region Hovedstaden har til formål at udvikle nye teknologier til behandling af høretab og balanceproblemer.

Ud af de 40 mio. kr. fra William Demant Fonden er 10 mio. kr. øremærket til forskning, mens de sidste 30 mio. kr. går til byggeri.

Den store fondsdonation til forskning giver mulighed for en lang række forskningsprojekter ved både post.doc. og ph.d.-studerende. Ifølge Mads Klokker gælder det fx forskning i anvendelsen af cochlear implant, herunder blandt andet tilpasning til det danske sprog, samtidig elektrisk og akustisk hørelse hos ensidig hørende og neuro-monitorering i forbindelse med cochlear implantationen. Andre vigtige forskningsområder er simulations- og navigations-ørekirurgi med henblik på mulig fremtidig robotkirurgi, høretilpasningsstrategier for patienter med høreapparater og diagnose- og behandlingsstrategier i forbindelse med behandling af svimmelhed.

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os