”Det er for ’sølle’, når regionerne tænker mest på, hvordan man kan sikre lægemiddelvirksomheder hurtige sagsbehandlingstider, fremfor at tænke på, hvordan man politisk kan arbejde for at få urimelige lægemiddelpriser bragt ned. Det sker altså ikke ved at true industrien med at forhindre patienter i at få behandling. Der skal andre boller på suppen.” siger Leif Vestergaard Pedersen.

Leif Vestergaard Pedersen: ”Vi undrer os over, at evalueringen af Medicinrådet ikke inddrager rådets medlemmer”

”Jeg synes, at det er mærkeligt, at man først og fremmest har spurgt dem, som har arbejdet for at nedsætte Medicinrådet, og det vækker bred undren, at man ikke i højere grad har prioriteret at inddrage medlemmerne af rådet, som sidder med den konkrete viden. Jeg synes, at evalueringen bærer præg af, at de, der har udarbejdet den, Oxford Research, ikke kender ret meget til, hvordan Medicinrådet fungerer og arbejder.”

Sådan siger et af Medicinrådets medlemmer, patientrepræsentanten Leif Vestergaard Pedersen. Medicinrådet drøftede i går den 19. juni den evaluering af Medicinrådet, som det eksterne analysefirma, Oxford Research, leverede i maj på baggrund af rådets arbejde de seneste to år.

Især var der i drøftelsen fokus på, hvordan medlemmerne af rådet oplevede processen. Ifølge Leif Vestergaard Pedersen var der blandt rådets medlemmer forundring over, at rådet ikke i højere grad har været inddraget i og er blevet bedt om at bidrage til forslag til forbedringer af rådets arbejde.

Ved oprettelsen af Medicinrådet den 1. januar 2017 blev det besluttet at gennemføre en ekstern evaluering af modellen efter to år. Evalueringen blev afsluttet og offentliggjort i maj. Konklusionen er, at Medicinrådet fungerer efter hensigten, men evalueringen pegede også – som forventet - på en række områder med forbedringspotentiale. I øjeblikket er evalueringen til høring i Danske Regioners sekretariat.  Nu forestår en proces, hvor foreninger, der repræsenterer læger, patienter og industri bliver hørt, og så vil Danske Regioners bestyrelse i slutningen af august tage stilling til eventuelle ændringer i Medicinrådets konstruktion.

I Medicinrådet har man altså ikke på nuværende tidspunkt kendskab til, hvilke overvejelser Danske Regioner har, pointerer Leif Vestergaard Pedersen – men man drøftede på Medicinrådets møde i går selve processen og forløbet i evalueringen.

Flere penge og mere lydhørhed

Leif Vestergaard Pedersen pointerer, at man derfor i Medicinrådet fremadrettet har et ønske om at blive inddraget og involveret i, hvordan man kan gøre arbejdet i rådet bedre og mere effektivt.

”Vi vil gerne komme med nogle konkrete råd til Danske Regioners bestyrelse. For eksempel kunne ét råd være, at hvis regionerne ønsker, at Medicinrådet skal udarbejde flere behandlingsvejledninger, så er det også nødvendigt, at regionerne tilfører flere penge, og at man lytter til Medicinrådets forslag til, hvordan man undgår at spilde rådets tid med klinisk ligegyldige sager,” siger han.

Der skal ’andre boller på suppen’

Leif Vestergaard Pedersen mener, at Danske Regioner har lidt for meget fokus på, hvordan man sikrer industrien gode vilkår og mindre fokus på, hvordan man kan sikre en aktiv og fremadrettet lægemiddelstrategi til gavn for patienter, klinik og økonomi.

”Det er for ’sølle’, når regionerne tænker mest på, hvordan man kan sikre lægemiddelvirksomheder hurtige sagsbehandlingstider, fremfor at tænke på, hvordan man politisk kan arbejde for at få urimelige lægemiddelpriser bragt ned. Det sker altså ikke ved at true industrien med at forhindre patienter i at få behandling. Der skal andre boller på suppen.” siger han.

Det er svære beslutninger, der skal træffes i forhold til, hvordan Medicinrådet fremadrettet skal arbejde og hvilke opgaver, de skal prioritere, pointerer Leif Vestergaard Pedersen:

”Så nytter det ikke, at man kører elegant og i en stor bue udenom rådets medlemmer.”

 

 

Mere sundhed for pengene – men plads til forbedringer

I evalueringen konstaterer Oxford Research overordnet set, at rådet har haft effekt, fungerer efter hensigten og medvirker til at skabe mere sundhed for pengene. Men Danske Regioners bestyrelse har på baggrund af evalueringen desuden udpeget følgende punkter til forbedring, som vil indgå i den videre dialog med eksperterne i de lægevidenskabelige selskaber, patient-organisationerne og industrien med flere:

 • Flere lægemidler kan behandles på otte uger, og andre bør have en 16-ugers frist for at give tid til en grundig faglig vurdering. Sagsbehandlingstiden er i dag som udgangspunkt 12 uger. En opdeling af sagsbehandlingsfristerne for forskellige lægemidler vil frigøre tid i Medicinrådet til at udarbejde nye behandlingsvejledninger.
 • I det hele taget et større fokus på at udarbejde nye behandlingsvejledninger og en afdækning af muligheden for, at nye lægemidler, der ikke medfører større klinisk effekt end eksisterende standardbehandling, kan indarbejdes direkte i eksisterende behandlingsvejledninger.
 • En kortlægning af fordele og ulemper ved at ændre opgørelsen af lægemidlers effekt. I stedet for den nuværende vurdering af merværdi, skal en model med kvalitetsjusterede leveår (QALY) vurderes. Det skal ske med henblik på at skabe større transparens.
 • Et forslag til, hvordan man opnår mere transparens om den sagsbehandlingstid, der anvendes, forud for at Medicinrådet modtager den endelige ansøgning fra en virksomhed.
 • En afdækning af fordele og ulemper ved, at Medicinrådet bruger flere ikke-publicerede data i deres godkendelsesproces af lægemidler til sjældne sygdomme.

 

Tags: Medicinrådet, evaluering

Like eller del denne artikel

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Diagnostisk Tidsskrift

 

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os

Redaktionen

Redaktion

Webmaster

Tilknyttede journalister

 • Signe Juul Kraft - onkologi, hæmatologi, sundhedspolitik
  Berit Andersen – hjerte-kar, psykiatri, sundhedspolitik 
  Nina Bro - sclerose, sundhedspolitik 
  Birgit Brunsted - onkologi, hjertekar, generelt 
  Bo Karl Christensen - diabetes, generelt
  Jette Marinus - respiratorisk
  Grit Blok - dermatologi 
  Maria Cuculiza - kultur, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Ebbe Fisher - generelt
  Pernille Marrot – Propatienter.dk, osteoporose, diabetes 
  Maiken Skeem – hjertekar, reumatologi, sundhedsteknologi, sundhedspolitik 
  Annette Lausten - gastroenterologi
  Marianne Rohweder - overvægt, sundhedspolitik

Om os