“Man griber til operation, når den smertestillende medicin ikke virker tilstrækkeligt. Det gør man ud fra nogle antagelser om, hvorfra smerterne kommer, men operationerne medfører ofte nerveskader og øget følsomhed af nervesystemet, som blot fører til nye smerter,” siger Asbjørn Drewes.

Professor: Kirurger får lov til at operere uden evidens

For mange kirurgiske indgreb mod smerter sker uden, at der ligger ordentlig videnskabelig dokumentation bag. Det mener én af verdens førende smerteforskere, professor Asbjørn Mohr Drewes fra Aalborg Universitetshospital.

“Ved de fleste operationer for smertegivende tilstande har man aldrig sammenlignet med en procedure, hvor man f.eks. bare laver et hul i huden. Når det i enkelte tilfælde er gjort,  har man faktisk ikke kunnet påvise nogen forskel i smerterne på henholdsvis operation eller placebo-operation,” siger Asbjørn Drewes.

“Operationerne har sikkert en effekt på mange patienter, men det er ikke evidensbaseret, og man må frygte, at ved mange operationer skyldes effekten placebo. Derfor må man overveje nøje, om man skal operere alle de patienter og specielt hvem. Problemet er, at myndighederne giver kirurger lov til at operere uden evidens, mens vi medicinere skal lave kontrollerede, placebokontrollerede studier på næsten alt nyt,” siger professoren.

“De videnskabelige studier, som forsøger at kortlægge effekten af operationer, er utilstrækkelige eller har metodiske fejl. Og set i lyset af, hvor mange penge sundhedsvæsenet hvert år bruger på operationer, som i sig selv er forbundet med risiko for patienterne, er det tankevækkende, at proceduren for godkendelse af nye typer operationer er lempeligere, end når der skal godkendes nye lægemidler,” siger han.

Forskning vakte opsigt

Asbjørn Drewes mener, at man bør underkaste de forskellige operationer en kritisk evaluering, og det har han og en forskergruppe selv gjort for nylig i forhold til effekten ved operation for bugspytkirtelbetændelse.

I en ny forskningsartikel i tidsskriftet Gut argumenterede han og forskergruppen for, at der ikke er belæg for, at patienter med smerter på grund af kronisk bugspytkirtelbetændelse skulle få det bedre af en operation. Og det vakte debat i videnskabelige kredse.

Operationerne foretages ikke herhjemme, men vinder mere og mere indpas i Skandinavien, og det er betænkeligt, at det sker uden den dokumentation, man normalt vil kræve ved medicinske behandlinger, mener professoren:

“Man griber til operation, når den smertestillende medicin ikke virker tilstrækkeligt. Det gør man ud fra nogle antagelser om, hvorfra smerterne kommer, men operationerne medfører ofte nerveskader og øget følsomhed af nervesystemet, som blot fører til nye smerter,” siger han.

I forskningsartiklen skrev han og forskerholdet blandt andet:

"På grund af manglende forskning i kronisk bugspytkirtelbetændelse, er det værd at studere placebokontrollerede undersøgelser af operationer af andre smertefulde tilstande og se effekten af f.eks. fjernelse af sammenvoksninger i bughulen, meniskoperation, pladsgørende operation i skulderen, koronar angioplastik og perkutan vertebroplastik. Selv om det er etablerede procedurer mod smerter, viser studierne ingen forskel i smertetilstand, hvis man sammenligner operation og placebobehandling.”

“Der er selvfølgelig også operationer mod smerter, som der er en dokumenteret effekt af," siger Asbjørn Drewes.

"Eksempelvis mod brok, selvom mange stadig har nervesmerter efter operationen. Jeg mener også, at der er så eklatant effekt af hofte - og knæalloplastik, at man må tro, at det har effekt ved de fleste, selvom et studie fra Aalborg publiceret i det videnskabelige tidsskrift NEJM dog viste, at fysioterapi næsten er ligeværdigt ved hofteoperationer. Sham/placebo-effekten er kolossal høj ved kirurgiske indgreb, over 50 procent så det er ikke så mærkeligt, at det har effekt,” siger han.

Smerter kommer og går

Ifølge Asbjørn Mohr Drewes medtager de eksisterende studier af kirurgiske indgrebs smertelindrende effekt ikke den nyeste viden om smertesystemet og de faktorer, der påvirker det – for eksempel udviklingen af smerteoverfølsomhed eller placeboeffekter.

“Vi ved, at graden af smerte varierer over tid hos mange patienter med kroniske smerter. Derfor vil de måske være mere tilbøjelige til at opsøge læge og lade sig operere, når smerterne er på sit højeste. Når så smerterne efter operationen lindres, kan det være vanskeligt at afgøre, om det skyldes den naturlige variation af smerteniveauet eller operationen – eller placeboeffekten, siger han.

I forbindelse med operationer ved bugspytkirtelbetændelse viser studier, at smerten ofte vender tilbage efter nogen tid. Men om det skyldes yderligere fremskred i sygdommen, eller at placebo-effekten aftager, ved forskerne ikke, forklarer professoren.

Uenighed giver nyt samarbejde

Da forskergruppen indsendte deres artikel til det førende videnskabelige tidsskrift inden for mave-tarmsygdomme, Gut, var modtagelsen ifølge Asbjørn Mohr Drewes temmelig blandet:

“Feltet er domineret af kirurger, som typisk bedømmer denne type artikler. Så vores artikel passede dårligt med deres perspektiv,” fortæller han.

Redaktørerne af tidsskriftet kunne dog se, at forskerne havde fat i noget, så i stedet for at afvise dem, endte man med at bringe en debatartikel, hvor gruppen anført af Asbjørn Mohr Drewes diskuterede problemstillingen med forskere med det modsatte synspunkt.

“Det er ret enestående og første gang, at en artikel af denne type er publiceret i Gut. Kirurger og medicinere må selvfølgelig gerne være uenige, men vi skal ikke stå stædigt i hver vores lejr. Vi skal arbejde sammen om at finde de bedste løsninger. Med afsæt i vores artikel er vi derfor ved at etablere en international arbejdsgruppe mellem medicinere og kirurger, så der kan laves bedre forsøg, som understøtter behandlingerne, og det glæder vi os rigtig meget til,” siger Asbjørn Mohr Drewes.

Tags: smerter

Like eller del denne artikel