“Forslagene viser med grum tydelighed, hvor hårdt et økonomisk pres, Aarhus Universitetshospital er underlagt. De har været nødt til at foreslå besparelser, som er til ulempe for patienterne,” siger Henrik Gottlieb Hansen fra Socialdemokratiet..

Politikere har fået nok: Nogle besparelser på Aarhus Universitetshospital bør ikke gennemføres

Sparekniven har igen og igen skåret dybt på Aarhus Universitetshospital, og i år skal der spares 150 millioner kroner. Men flere af besparelserne ønsker politikerne ikke at gennemføre.

Sådan lyder meldingen tirsdag aften fra formand for Hospitalsudvalget i Region Midtjylland, Henrik Gottlieb Hansen (S), efter at hospitalsudvalget tirsdag behandlede seks spareforslag på et ekstraordinært møde. Langt den største del af besparelserne besluttes af hospitalsledelsen, men de seks forslag har politisk karakter og blev derfor drøftet af politikerne, som kun godkendte to af de seks forslag.  

Der er spareforslag for 14,4 mio. kr., som forudsætter politisk godkendelse, inden de kan iværksættes.

“Forslagene viser med grum tydelighed, hvor hårdt et økonomisk pres, Aarhus Universitetshospital er underlagt. De har været nødt til at foreslå besparelser, som er til ulempe for patienterne,” siger Henrik Gottlieb Hansen i en pressemeddelelse.

Han lægger pres på de nyvalgte folketingspolitikere, som under valgkampen har været fremme og sige, at de ønsker at hjælpe Aarhus Universitetshospital.

“Jeg er rigtigt glad for de mange tilsagn, der er kommet fra en bred vifte af partier på Christiansborg om at hjælpe med til at løse økonomien i de nye hospitalsbyggerier. Det er der brug for,” siger han.

De forslag, som udvalget anbefaler gennemført som foreslået, er:

Medicinbesparelser i forbindelse med forsøgsbehandling. Forslaget forventes at kunne give 12,8 mio. kr. i 2019 og udgør dermed langt den største post af spareforslagene.

Spareforslaget handler om at tage et mindre antal patienter ud af standardbehandling og i stedet inkludere disse patienter i kliniske forsøgsprotokoller. Det betyder, at lægemiddelindustrien finansierer den medicin, der indgår i forsøgene. Formålet er at udvikle nye behandlingsmetoder og lægemidler til gavn for patienterne, samtidig med, at regionen sparer medicinudgiften.

Det andet forslag, som politikerne har nikket ja til kan gennemføres er afskaffelse af mad til forældre. Forslaget blev godkendt, når der er tale om forældre, der ledsager indlagte børn,  ikke om medindlagte forældre, da det så ikke er muligt at opkræve egenbetaling jf. sundhedsloven.

Spareforslaget batter dog ikke det store, kun 415.000 kroner i 2019.

Fire forslag blev enten ikke godkendt af politikerne eller anbefales analyseret nærmere:

 • Midlertidig lukning af 1 robot til robotkirurgi på mave- og tarmområdet. Forslaget blev ikke godkendt  af hensyn til hospitalets profil som forskningshospital.
 • Ophør med hjemme-hæmodialyse, som i stedet erstattes af self-care behandling, som betyder, at patienten selv skal varetage dialysebehandlingen på hospitalet på samme vis som i hjemmet. der vurderes, at der i patientens første behandlingsår er en besparelse, men derefter vil kørselsudgifterne blive større end besparelsen på de løbende udgifter og således betyde en merudgift for regionen. Derudover er det en stor forringelse for patienterne i forhold til det tilbud, som patienterne har i dag, så heller ikke det forslag blev godkendt.
 • Flytning af diagnostisk klinik til Regionshospitalet Horsens. Dette forslag ønskede politikerne analyseret nærmere og valgte at videresende det til Forretningsudvalget uden indstilling.
 • Medbring egen medicin f.eks. i Kvindesygdomme og Fødsler. Forslaget analyseres nærmere for at vurdere potentialet for besparelser.

“Vi godkender ikke alle forslag og når dermed ikke helt i hus med sparemålet. Det manglende beløb foreslår vi at lade indgå i det store regnestykke, der bliver i forbindelse med at opnå økonomisk balance på hospitalet i løbet af de næste fire år,” siger Henrik Gottlieb Hansen.

Forretningsudvalget behandler indstillingen fra Hospitalsudvalget 18. juni, og forslagene vedtages endeligt på et møde i Regionsrådet 26. juni.

Spareplanen

Ledelsen på AUH fremlagde sidst i maj en handlingsplan for besparelserne.

I alt har ledelsen vurderet, at der umiddelbart kan spares for 109 millioner kroner.

I alt 180 stillinger skal nedlægges. Cirka 40 vakante stillinger nedlægges, det vil sige, at de er ledige og ikke genbesættes. I alt drejer det sig om fyring eller nedlæggelse af følgende stillinger: 14 læger, 67 sygeplejersker, 6 social-og sundhedsassistenter, 11 bioanalytikere, 42 lægesekretærer og andet administrativt personale og service-køkken lager og logistik medarbejdere 40.

Udover fyringer så skal afdelingerne blandt andet spare ved at bremse op for forbrug på uddannelse, kursusudgifter og andre engangsudgifter.

Så meget skal afdelingerne på AUH spare i år:

 • Akutafdelingen: 1.308.000 kr.
 • Bedøvelse og operation: 1389.000 kr.
 • Blodbank og immunologi: 2.907.000 kr.
 • Blodprøver og biokemi: 6.780.000 kr.
 • Blodsygdomme: 7.875.000 kr.
 • Diabetes og hormonsygdomme: 1.226.000 kr.
 • Fysio- og ergoterapi: 2.399.000 kr.
 • Hjertesygdomme: 13.013.000 kr.
 • Hospitalsstab: 4.000.000 kr.
 • Hud- og kønssygdomme: 2.615.000 kr.
 • Intensiv: 9.245.000 kr.
 • Klinisk genetisk: 1.091.000 kr.
 • Kræftafdelingen: 7.000.000 kr.
 • Kvindesygdomme og fødsler: 1.321.000 kr.
 • Køkkenet: 1.769.000 kr.
 • Led- og bindevævssygdomme: 2.999.000 kr.
 • Lever-, mave- og tarmsygdomme: 1.575.000 kr.
 • Logistikafdelingen: 1.275.000 kr.
 • Lungesygdomme: 1.027.000 kr.
 • Mave- og tarmkirurgi: 1.216.000 kr.
 • Mikrobiologi: 2.261.000 kr.
 • NUK-PET: 2.317.000 kr.
 • Ortopædkirurgi: 2.866.000 kr.
 • Patologi (diagnoser på baggrund af celleprøver): 3.727.000 kr.
 • Plastik- og brystkirurgi: 2.767.000 kr.
 • Røntgen og skanning: 3.161.000 kr.
 • Steno Diabetes Center: 1.250.000 kr.
 • Tand, mund og kæbekirurgi: 1.610.000 kr.
 • Teknisk afdeling: 3.508.000 kr.
 • Urinvejskirurgi: 2.559.000 kr.
 • Ældresygdomme: 1.050.000 kr.
 • Øjensygdomme: 1.035.000 kr.
 • Øre-næse og halskirurgi: 3.236.000 kr.
 • Total 109.222.000 kr.
Tags: Aarhus Universitetshospital, spareplaner

Like eller del denne artikel